اس سنگين شيلر

اس ام اس جملات قشنگ اميد با مرگ هم به گور نمي رود.فردريکشيلر اس ام اس پندآموز عرفاني بعضي ها

بیشتر بخوانید

اس ام اس بزرگان فلسفي اگر بزرگيعظمت را آرزو مي

اس ام اس پندآموز سنگا :اگر بزرگي و عظمت را آرزو مي کني آن را فراموش کن و دنبال حقيقت

بیشتر بخوانید

اس ام اس سنگين و معني دار

sms هاي پندآموز ” نرسيدن به آرزوها دردناک است، ولي رسيدن به آرزوها هم مي تواند به همان اندازه دردناک

بیشتر بخوانید

اس ام اس سخنان بزرگان عشق اشتياقي شديد براي

اس ام اس جملات تکان دهنده عشق، اشتياقي شديد براي شديداً دوست داشته شدن است. (رابرت فراست) اس ام اس

بیشتر بخوانید

اس ام اس بزرگان هر عادتي در ابتدا

اس نصيحت هر عادتي در ابتدا مانند يک نخ نازک است . اما هربار که يک عمل را تکرار مي

بیشتر بخوانید

اس ام اس سخنان بزرگان انسان خوشبخت نمي شود

اس ام اس بزرگان فلسفي انسان خوشبخت نمي شود اگر براي خوشبختي ديگران نکوشد . دوسن پير پيامک سخنان بزرگان

بیشتر بخوانید

اس ام اس معني دار بزرگمهر آن کسبه آموختن

اس ام اس بزرگان فلسفي بزرگمهر :آن کس که به آموختن کوشاتر و گوشش به دانش نيوشاتر است ، اميدوارترين

بیشتر بخوانید

اس ام اس عارفانه افرادي کهريسک کردن ميترسند

اس ام اس جملات زيبا و معني دار افرادي که از ريسک کردن ميترسند به جايي نميرسند>>>>>>>>>> مارک فيشر اس

بیشتر بخوانید

اس ام اس سنگين سامول جانسون

اس ام اس کلام بزرگان تقريبآ همه مردم بخشي از عمرشان را در تلاش براي نشان دادن ويژگي هايي که

بیشتر بخوانید

اس ام اس عارفانه فلسفي ما در زندگي مرتبادرسهاي تازه

اس ام اس بزرگان فلسفي آندرو متيوز : هرکسي درس مخصوص به خود را مي گيرد. ما مي توانيم به

بیشتر بخوانید

اس ام اس بزرگان فلسفي عشق نخستين سبب وجود

اس ام اس سنگين تيكه دار عشق نخستين سبب وجود انسانيست . وونارگ اس ام اس جملات بزرگان براي پيشرفت

بیشتر بخوانید

اس ام اس معني دار اسوالش

اس ام اس جملات قشنگ اگر ندانيد که به کجا مي رويد,چگونهتوقع داريد به آنجا برسيد؟باسيلاس.والش اس ام اس حکيمانه

بیشتر بخوانید

اس ام اس عرفاني و فلسفي خنده را بيافريندنيچه

اس ام اس بزرگان شايد من بهتر مي دانم که چرا بشر تنهاحيواني است که مي خندد.تنها انسان استکه به

بیشتر بخوانید

اس ام اس بزرگان جهان تولد چيزي غيرآغاز مرگ

اس ام اس بزرگان جهان تولد چيزي غير از آغاز مرگ نيست . ادوارد يانک پيامک سخنان بزرگان آرزو دارم

بیشتر بخوانید

اس ام اس جملات پند آموز اورپيدس نيکوستثروتمند باشيپرتو

اس ام اس حکيمانه اورپيدس: نيکوست، که ثروتمند باشي و پرتوان، اما نيکوتر است که دوستت بدارند. اس ام اس

بیشتر بخوانید

اس ام اس دلداري دوست پس بي نظير باش

اس ام اس بزرگان آنچه که هستي،هديه خداوند است به توآنچه که مي شوي،هديه توست به خداوندپس بي نظير باش

بیشتر بخوانید

اس ام اس سنگين و فاز بالا جيمز آلن شما به

پيامک نقل قول جيمز آلن: شما به همان اندازه که بخواهيد کوچک، و به همان اندازه که آرزو کنيد بزرگ

بیشتر بخوانید

اس ام اس سخنان کوتاه نيچه

اس ام اس سنگين تيكه دار انسان موجود عجيبي استـــــاگر به او بگـوييد در آسمـان، يـكصد ميـليارد و نهصد و

بیشتر بخوانید

SMS پندآموز ان لاندرز

اس ام اس عرفاني و فلسفي گرفتاري ها و مشکلات را بخش جداناپذير زندگي بدانيد ان لاندرز اس ام اس

بیشتر بخوانید

اس نصيحت ترجيح مي‌دهمملتم به سياست‌هاي

SMS پندآموز ترجيح مي‌دهم که ملتم به سياست‌هاي اقتصادي من بخندند تا اينکه از ولخرجيهايم گريان شوند. (پادشاه سوئد) اس

بیشتر بخوانید

اس ام اس حکيمانه کنداسکاول شين

اس ام اس عرفاني و فلسفي خدا به زمان احتياج ندارد و هرگز دير نميکند.اسکاول شين اس ام اس بزرگان

بیشتر بخوانید

اس ام اس سخنان کوتاه هيچ آغازپاياني نيست تنها

اس ام اس عارفانه هيچ آغاز و پاياني نيست، تنها اشتياق بي حد زندگ است که وجود دارد. (فدريکو فليني)

بیشتر بخوانید

اس ام اس جملات پند آموز آنان كه به علم

اس ام اس عارفانه فلسفي آنان كه به علم خود عمل نكنند مريض را مانند كه دوا دارد و به

بیشتر بخوانید

اس ام اس پندآموز عرفاني ثروتمند بميريمجانسون

اس ام اس فلسفي بهتر است ثروتمند زندگي کنيم تا اينکهثروتمند بميريم.جانسون اس ام اس جملات زيبا و معني دار

بیشتر بخوانید

اس ام اس بزرگان هدف بزرگ زندگي دانش

پيامک سخنان بزرگان هدف بزرگ زندگي، دانش نيست، عمل است. (توماس هنري هاکسلي) اس ام اس سنگين و فاز بالا

بیشتر بخوانید

اس ام اس عارفانه فلسفي هرکس خود را نصيحت

اس ام اس عرفاني هرکس خود را نصيحت نکند ، به نصيحت ديگران محتاج است .سعدي اس ام اس سنگين

بیشتر بخوانید

اس ام اس قشنگ و زيبا مارک تواين

اس ام اس کلام بزرگان وقتي هدفمان را از دست مي دهيم مجبورهستيم سعي خود را چند برابر کنيم.مارک تواين

بیشتر بخوانید

اس ام اس عارفانه فلسفي شمس تبريزي

اس ام اس جملات پند آموز آزادي در بي آرزويي است . شمس تبريزي اس ام اس بزرگان بزرگمهر :آن

بیشتر بخوانید

اس ام اس عارفانه منتسکيو

اس ام اس قشنگ و زيبا انسان همچون رودخانه است؛هر چه عميق تر باشد،آرام تر و متواضع تر است. منتسکيو

بیشتر بخوانید

اس ام اس سخنان کوتاه اگر مي خواهي خوشبخت باشي

sms هاي پندآموز بتهوون:اگر مي خواهي خوشبخت باشي براي خوشبختي ديگران بكوش زيرا آن شادي كه ما به ديگران مي

بیشتر بخوانید

اس ام اس عرفاني و فلسفي عشق عبارت استوجود يک

SMS پندآموز عشق عبارت است از وجود يک روح در دو کالبد. عامليست که دو تن را مبدل بفرشته ي

بیشتر بخوانید

اس ام اس سخنان بزرگان

اس ام اس پندآموز انسان خود وديگران را نميشناسد مگر در هنگام فقرو بدبختي آلفرد دو موسه اس ام اس

بیشتر بخوانید

اس ام اس جملات زيبا و معني دار ديل کارنگيراه نفوذ در

پيامک نقل قول ديل کارنگي:راه نفوذ در ديگران، دانستن آرزوهايشان است . اس ام اس جملات قشنگ استعداد آدمي را

بیشتر بخوانید

اس ام اس عرفاني و فلسفي هرکس قادر به تملکارادي

اس ام اس سخنان کوتاه ” هرکس قادر به تملک و ارادي نفس خود باشد آزادي حقيقي را به دست

بیشتر بخوانید

پيامک نقل قول پيامک نقل قول *اسکار وايلد اسکار وايلد

اس ام اس جملات قشنگ »تمام دخترها مثل مادرشان ميشوند، چهفاجعه بزرگي براي دخترها؛ هيچ مرديمثل مادرش نميشود، چه فاجعه

بیشتر بخوانید

اس ام اس سنگين و معني دار افرادي کهريسک کردن ميترسند

اس ام اس عارفانه افرادي که از ريسک کردن ميترسند به جايي نميرسند>>>>>>>>>> مارک فيشر اس ام اس عارفانه فکر

بیشتر بخوانید

اس ام اس جملات قصار هستي باشيدي سلز

پيامک نقل قول آرزومند آن مباش که چيزي غير از آنچههستي باشي،بکوش که کمال آنچههستي باشي.دي سلز اس ام اس

بیشتر بخوانید

اس ام اس حکيمانه بسيارند کسانيقادر به انجام

اس ام اس عرفاني ” بسيارند کساني که قادر به انجام کاري هستند اما نمي توانند بيشتر از اين که

بیشتر بخوانید

پيامک سخنان بزرگان زينت انسان در سه

پيامک سخنان بزرگان زينت انسان در سه چيز است ؛ علم، محبت، آزادي. (افلاطون) اس ام اس پندآموز عرفاني گناهکاران

بیشتر بخوانید