پيامک تبريک تولدت مبارک

اس ام اس هاي تبريک تولد در باغ جهان ، دلم گلي مي جويدامروز گل سپيده ات مي رويدامروز دلم

بیشتر بخوانید

اس جشن تولد با تو بودن را جشن

پيامک تبريک اين هم براي کسي که هيچ وقت نتونستي کنارش باشياميد سالهاي از دست رفته ام ، اميد روزهاي

بیشتر بخوانید

اس ام اس عشق من تولدت مبارک

اس ام اس روز ميلاد تو، روز صدور شناسنامه عشق استعشق من تولدت مبارک اس ام اس تبريک جشن تولد

بیشتر بخوانید

اس ام اس يادآوري روز تولد تولدت مبارک

اس ام اس تبريک جشن تولد مبارک بادت اين روز جهانيکه نوشيدي شراب زندگانيبدنيا آمدي لپّت تپل بودوليکن معده ات

بیشتر بخوانید

پيامک تولد باز کن پنجرهها رانسيم

اس تبريک تولد باز کن پنجرهها را که نسيم روز ميلاد اقاقي ها را جشن ميگيرد و بهار روي هر

بیشتر بخوانید

SMS تولد اما کاملتراين چيزي ندارم

اس ام اس تبريک ميلاد زندگي امروز سالروز تولد توست و من برايت هديه اي نخريده امآنچه خريدني است بي

بیشتر بخوانید

پيامک تولد تولدت مبارک

اس تبريک تولد دوباره روز تولدت رسيدروزي که غصه سراغم نميادروزي که دستاي تنهايي منبيشتر از هميشه دستاتو ميخوادتولدت مبارک

بیشتر بخوانید

پيامک تولد تولدت مبارک

اس ام اس تبريک جشن تولد آرزو مي کردم که درجشن ميلادت تک ستاره آسمان چشمانت باشمتا در آغوشت طولاني

بیشتر بخوانید

اس ام اس تبريک ميلاد زندگي تولدت مبارک

پيامک تبريک با من باشي دوست دارم / تنها باشي دوست دارمامروز روز ميلادته / هرجا باشي دوست دارمتولدت مبارک

بیشتر بخوانید

اس جشن تولد از خداوند به خاطر حضور

اس ام اس تبريک ميلاد زندگي امروز سالگرد زيباترين هديه خداوند به زميني ها ستو سالروز جدايي تو از فرشته

بیشتر بخوانید

پيامک تولد تولدت مبارک

اس ام اس عزيزم اکنون به جاي دستانم دو بال طلائي ميخواهم تا در زيبا ترين تاريخ تقويمبهمن براي ستاره

بیشتر بخوانید

اس ام اس هاي تبريک تولد اي عشق تولدت مبارک

اس ام اس اين هديه ي آسماني چشمانت / دلبسته به شمعداني چشمانتاي عشق تولدت مبارک ، قلبم / تقديم

بیشتر بخوانید

SMS تبريک روشن ترين ستاره شب

پيامک تبريک روشن ترين ستاره شب در چشمان توست وقتي ميخندي، اي اسوه عشق و محبت طلوع زيباي زندگيت بي

بیشتر بخوانید

اس ام اس تولد دختر تولدت مبارک

اس ام اس تبريک جشن تولد امروز تولد توست و بهترين زماني که خدا ميخواست مرا با هديه اي شاد

بیشتر بخوانید

اس ام اس هاي تبريک تولد تولدت مبارک

اس ام اس روز تولد تمام دارايي من قلبي است که در سينه دارم و براي تو مي تپدآن را

بیشتر بخوانید

اس ام اس تبريک ميلاد زندگي عزيزم تولد 100 سالگيت مبارک

SMS تولد هميشه دوست دارم ساده و کوتاه بنويسمو باز هم کوتاه مينويسمعزيزم تولد 100 سالگيت مبارک پيامک تبريک روزي

بیشتر بخوانید

پيامک تبريک

SMS تبريک مبارک بادت اين روز جهانيکه نوشيدي شراب زندگانيبدنيا آمدي لپّت تپل بودوليکن معده ات همواره شل بود !تولدت

بیشتر بخوانید

اس جشن تولد لمس بودنت مبارک

اس ام اس تبريک جشن تولد تمام دقايق مانده از عمرم به همراه زيبا ترين بوسه هاي عاشقانههديه اي براي

بیشتر بخوانید

اس ام اس تولد دختر تولدت مبارک

پيامک تولد زمين در انتظار تولد يک برگ ، من در حال شمارش معکوسصفر هميشه پايان نيست گاهي آغاز پرواز

بیشتر بخوانید

پيامک تبريک لمس بودنت مبارک

متن تبريک تولد تمام دقايق مانده از عمرم به همراه زيبا ترين بوسه هاي عاشقانههديه اي براي روز تولد تو

بیشتر بخوانید

متن تبريک تولد تولدت مبارک

پيامک تبريک روز تولد تو / روز نگاه بارانبر شوره زار تشنه / بر اين دل بيابانروز تولد تو /

بیشتر بخوانید

اس ام اس تبريک ميلاد زندگي مهربانم تولدت مبارک…

اس ام اس تبريک جشن تولد از طرف دوست دار تو و آرزو هاي تو . . .جاي هيچکس را

بیشتر بخوانید

پيامک تولد تولدت مبارک

SMS تبريک درتمام عمرم يک بار عاشق شدم و وابسته به کسي که براي داشتنش حاضرم از تمام زيبايي هاي

بیشتر بخوانید

اس ام اس تبريک جشن تولد تولدت مبارک

اس ام اس يادآوري روز تولد الفبا براي سخن گفتن نيستبراي نوشتن نام توست اعدادپيش از تولد تو به صف

بیشتر بخوانید

اس ام اس يادآوري روز تولد تولدت مبارک

اس ام اس تولد پسر تاريخ تولد بهانه ايست تافراموش نکني آمدنت را.تولدت مبارک اس ام اس تبريک ميلاد زندگي

بیشتر بخوانید

SMS تبريک تولدت مبارک

اس ام اس يادآوري روز تولد الفبا براي سخن گفتن نيستبراي نوشتن نام توست اعدادپيش از تولد تو به صف

بیشتر بخوانید

اس ام اس تولد پسر تولدت مبارک

اس تبريک تولد امشب دامن تو پر از هديه هاي کوچک و بزرگ مي شوداما من هيچ ندارم که به

بیشتر بخوانید

اس ام اس تولد پسر تولدت مبارک

اس ام اس تبريک جشن تولد امشب شب تولد توستتو يک سال بزرگتر شديو عشق من يک سال در دلت

بیشتر بخوانید

SMS تبريک عشق مني عزيزم نذار دلم

اس ام اس هاي تبريک تولد تولدت مبارک با صد هزار تا بوسه !عشق مني عزيزم نذار دلم بپوسه! متن

بیشتر بخوانید

اس ام اس تبريک ميلاد زندگي گرچه يکبار به دنيا مي

اس جشن تولد گرچه يکبار به دنيا مي آيي اما يادت باشد هر صبح تولدي دوباره است…تولدي از خود…با خود…وبه

بیشتر بخوانید

پيامک تبريک تولدت مبارک

اس ام اس با من باشي دوست دارم / تنها باشي دوست دارمامروز روز ميلادته / هرجا باشي دوست دارمتولدت

بیشتر بخوانید

اس تبريک تولد تولدت مبارک

پيامک تبريک الفبا براي سخن گفتن نيست / براي نوشتن نام توست اعدادپيش از تولد تو به صف ايستاده اندتا

بیشتر بخوانید

اس ام اس تولد پسر خداي اطلسي هاتو باشد

اس جشن تولد خداي اطلسي ها با تو باشد * پناه بي کسي ها با تو باشد * تمام لحظه

بیشتر بخوانید