پيامک تبريک تولدت مبارک

SMS تبريک آرزو مي کردم که درجشن ميلادت تک ستاره آسمان چشمانت باشمتا در آغوشت طولاني ترين شبم را تقديمت

بیشتر بخوانید

اس ام اس تبريک ميلاد زندگي “ تولــ ــ ـ ـــدت

SMS تولد امشبشعري نخواهم نوشت…………. شمع رابراي تولدت روشن ميکنمو پرهايم را طواف ميدهمبر گرد آتشي که تــــو در جانم

بیشتر بخوانید

پيامک تبريک تولدت مبارک

پيامک تبريک چه لطيف است حس آغازي دوبارهو چه زيباست رسيدن دوباره به روز زيباي آغاز تنفسو چه اندازه عجيب

بیشتر بخوانید

پيامک تبريک با آرزوي روشن ترين فرداها

پيامک تبريک شکفتن نوگل زيبايتان در دشتي از ياسهاي مهرباني با نجوي سيمين آبشاران تهنيت بادبا آرزوي روشن ترين فرداها

بیشتر بخوانید

اس ام اس عشق من تولدت مبارک

اس ام اس روز ميلاد تو، روز صدور شناسنامه عشق استعشق من تولدت مبارک اس ام اس تبريک جشن تولد

بیشتر بخوانید

اس ام اس يادآوري روز تولد تولدت مبارک

اس ام اس تبريک جشن تولد مبارک بادت اين روز جهانيکه نوشيدي شراب زندگانيبدنيا آمدي لپّت تپل بودوليکن معده ات

بیشتر بخوانید

اس ام اس يادآوري روز تولد آغاز بودنت مبارک

اس جشن تولد در شب زيباي ميلادت تمام وجودم را که قلبي ست کوچکدر قالب قابي از نگاه تقديم چشمان

بیشتر بخوانید

SMS تولد تولدت مبارک

SMS تولد تو هيچي کم نداري؛براي همه چيز من بودنتولدت مبارک پيامک تبريک امشب شب تولد توستتو يک سال بزرگتر

بیشتر بخوانید

SMS تولد اما کاملتراين چيزي ندارم

اس ام اس تبريک ميلاد زندگي امروز سالروز تولد توست و من برايت هديه اي نخريده امآنچه خريدني است بي

بیشتر بخوانید

متن تبريک تولد تولدت مبارک

SMS تبريک هر روز برايت رويايي باشد در دستنه دوردستعشقي باشد در دلنه در سرو دليلي باشد براي زندگينه روز

بیشتر بخوانید

پيامک تولد تولدت مبارک

اس تبريک تولد دوباره روز تولدت رسيدروزي که غصه سراغم نميادروزي که دستاي تنهايي منبيشتر از هميشه دستاتو ميخوادتولدت مبارک

بیشتر بخوانید

پيامک تولد تولدت مبارک

اس ام اس تبريک جشن تولد آرزو مي کردم که درجشن ميلادت تک ستاره آسمان چشمانت باشمتا در آغوشت طولاني

بیشتر بخوانید

اس ام اس تبريک ميلاد زندگي تولدت مبارک

پيامک تبريک با من باشي دوست دارم / تنها باشي دوست دارمامروز روز ميلادته / هرجا باشي دوست دارمتولدت مبارک

بیشتر بخوانید

اس جشن تولد از خداوند به خاطر حضور

اس ام اس تبريک ميلاد زندگي امروز سالگرد زيباترين هديه خداوند به زميني ها ستو سالروز جدايي تو از فرشته

بیشتر بخوانید

اس ام اس تبريک جشن تولد اين قلب خسته منه بردار

اس تبريک تولد تو يک تولدي شدي به قلب زخمي ام ببينکه با تو من ظهور شدم احيا شدم مثل

بیشتر بخوانید

اس ام اس تولد دختر همين جشنو بگيريم به خاطرجودت

SMS تولد يه کيک خيلي خوش طعم ، با چند تا شمع روشن يکي به نيت تو يکي از طرف

بیشتر بخوانید

اس ام اس سالروز تولدت مبارک …

اس ام اس تولد تقديم به کسي که با تولدش ، تولدي دوباره به من داد سالروز تولدت مبارک …

بیشتر بخوانید

متن تبريک تولد

اس ام اس تبريک ميلاد زندگي عطر موهايت… نرمي دستانت.. راه رفتنت… صدايت.. حرف زدنت.. نگاه کردنت.. همه و همه

بیشتر بخوانید

SMS تبريک روشن ترين ستاره شب

پيامک تبريک روشن ترين ستاره شب در چشمان توست وقتي ميخندي، اي اسوه عشق و محبت طلوع زيباي زندگيت بي

بیشتر بخوانید

اس ام اس تبريک ميلاد زندگي عزيزم تولد 100 سالگيت مبارک

SMS تولد هميشه دوست دارم ساده و کوتاه بنويسمو باز هم کوتاه مينويسمعزيزم تولد 100 سالگيت مبارک پيامک تبريک روزي

بیشتر بخوانید

پيامک تبريک ميلادتو معراج دستهاي من

اس ام اس تولد پسر ميلادتو معراج دستهاي من است وقتي که عاشقانه تولدت را شکر ميگويم ! اس ام

بیشتر بخوانید

اس ام اس تولد پسر شکفته باد نرگس جمال نوربار

اس ام اس تبريک ميلاد زندگي روز تولد تو و گرچه نه يم کنار تومبارک اي عزيز جان تولد و

بیشتر بخوانید

اس ام اس تولد دختر آغاز يک معراج شروع يک

متن تبريک تولد صداي يک پرواز ، فرود يک فرشتهآغاز يک معراج ، و شروع يک زندگي ، تولدت مبارک

بیشتر بخوانید

اس ام اس تولد دختر تولدت مبارک

پيامک تولد زمين در انتظار تولد يک برگ ، من در حال شمارش معکوسصفر هميشه پايان نيست گاهي آغاز پرواز

بیشتر بخوانید

اس ام اس تولد پسر تولدت مبارک

اس ام اس روز تولد اميدوارم در سال جديد زندگيت به همه آرزوهاي جديدت برسي….تولدت مبارک پيامک تبريک بازم شادي

بیشتر بخوانید

اس ام اس تبريک جشن تولد همواره پرمحصول موفقيتبردباري با

اس ام اس تولد دختر عزيز دلم تولدت را تبريک مي گويم و دعاگويم مزرعه ي زندگي اتهمواره پر از

بیشتر بخوانید

SMS تولد اي ظرافت تپش قلب چکاوک

پيامک تبريک اي ظرافت تپش قلب چکاوک، تو را بر رفيع ترين قله ي احساسمان قرار داده و با تمام

بیشتر بخوانید

اس ام اس هاي تبريک تولد تولدت مبارک

پيامک تولد الفبا براي سخن گفتن نيست / براي نوشتن نام توست اعدادپيش از تولد تو به صف ايستاده اندتا

بیشتر بخوانید

اس ام اس تبريک جشن تولد تولدت مبارک

اس ام اس يادآوري روز تولد الفبا براي سخن گفتن نيستبراي نوشتن نام توست اعدادپيش از تولد تو به صف

بیشتر بخوانید

پيامک تولد روزيبه دنيا آمدي هرگز

SMS تبريک روزي که به دنيا آمدي هرگز نميدانستي زماني خواهد رسيد که آرامش بخش روح و روان کسي هستي

بیشتر بخوانید

اس ام اس يادآوري روز تولد تولدت مبارک

اس ام اس تولد پسر تاريخ تولد بهانه ايست تافراموش نکني آمدنت را.تولدت مبارک اس ام اس تبريک ميلاد زندگي

بیشتر بخوانید

اس ام اس تولد پسر تـولدت مبارک

اس ام اس هر روز برات رويايي باشد دردست نه دوردست ،عشقي باشد دردل نه درسر و دليلي باشد براي

بیشتر بخوانید

پيامک تولد تولدت پرنور خوش اومدي ستاره

اس ام اس روز تولد دلم ميخواد بدوني تو اين همه ستاره / هيچ کي اندازه ي من نگاتو دوست

بیشتر بخوانید

اس ام اس عزيزم 25 بهمن روز شکفتنت

اس ام اس تولد تو شب تولدت قلبم رو هديه ميکنم / واسه آرامش تو به دوريت عادت ميکنمعزيزم 25

بیشتر بخوانید

اس ام اس تولد پسر تولدت مبارک

اس ام اس تبريک جشن تولد امشب شب تولد توستتو يک سال بزرگتر شديو عشق من يک سال در دلت

بیشتر بخوانید

اس ام اس هاي تبريک تولد تولدت مبارک

اس ام اس يادآوري روز تولد تو اين روز پر از عشق تو با خنده شکفتيبا يه گريه ي ساده

بیشتر بخوانید

SMS تبريک عشق مني عزيزم نذار دلم

اس ام اس هاي تبريک تولد تولدت مبارک با صد هزار تا بوسه !عشق مني عزيزم نذار دلم بپوسه! متن

بیشتر بخوانید