اس ام اس عاشق صدايت مى كنم هر

sms عاشقانه براي دوست دختر صدايت مى كنم هر شب؛تو هم امشب صدايم كنيتو مغرورى! غرورت را فقط يك شب

بیشتر بخوانید

اس ام اس عاشق هميشه به فکرته!

اس ام اس زيبا عاشقانه نزديک ترين آدم به تو اون کسي استکه از دورترين فاصله هميشه به فکرته…..! sms

بیشتر بخوانید

اس ام اس عاشقانه احساسي فاصله گرچه دستهايمان را جداکرد

sms عاشقانه براي دوست دختر فاصله گرچه دستهايمان را جداکرد ولي خوشحالم جرات ندارد بدلهايمان نزديک شود اس ام اس

بیشتر بخوانید

اس ام اس عاشقانه خفن وايخيال تووقتي مي آيد

اس ام اس زيبا عاشقانه واي از خيال تو که وقتي مي آيد دلم را گرم ميکند و چايم را

بیشتر بخوانید

اس ام اس احساسي زيبا آهاي ناز نمک دار

اس ام اس عشق و دوستي آهاي ناز نمک دار / منم عاشق تب دار / ببين دل تو دلم

بیشتر بخوانید

اس زيبا عاشقانه هواي مردنبيخ گوش من

SMS عاشقانه هواي مردن…بيخ گوش من است…!همان جايي که روزي…رد نفس هاي تو بود….! اس زيبا عاشقانه بگم سلام دل

بیشتر بخوانید

پيامک عاشقانه کوتاه اي دوست دعا کن من

sms عاشقانه براي دوست دختر من يک نامه عاشقانه ام ، بازم کن / محتاج کمي نوازشم ، يارم باش

بیشتر بخوانید

اس ام اس عاشقانه خفن چقد دردناکه آچار فرانسه

اس ام اس عشقي چقد دردناکه آچار فرانسه همه باشي ولي خودت گره هاي کور زندگيت رو به زور دندونات

بیشتر بخوانید

اس ام اس عشقي باحال هنوز همتمام کارهاي دنيا

sms عاشقانه براي دوست دختر هنوز هم از تمام کارهاي دنيا ، دلبستن به دلت بيشتر به دلم ميچسبد اس

بیشتر بخوانید

اس ام اس عاشق که ديگر در دسترس بودننبودن

sms عاشقانه براي دوست دختر مشترک مورد نظر اين روزهايت کيستکه ديگر در دسترس بودن و نبودن من برايت مهم

بیشتر بخوانید

اس ام اس عشقي شب گم شده در سياهي

اس ام اس عاشق تنها شب گم شده در سياهي چشمانت / شد رود ستاره راهي چشمانت / قربان نگاه

بیشتر بخوانید

پيامک عاشقانه احساسي در انتهاي نگاهت کلبه ميسازم

اس ام اس عشق در انتهاي نگاهت کلبه ميسازم تا مبادا بگويي از دل برود هر آنکه از ديده برفت

بیشتر بخوانید

اس ام اس عشقي باحال هر شب نميتونم بيام به

اس ام اس عاشقانه زيبا اميدوارم امشب که ميخوابي قشنگترين وبهترين آدم دنيا رو تو خواب ببينيولي سعي کن بهش

بیشتر بخوانید

اس ام اس احساسي قشنگ اگه زندگي بلد نباشم زندگي

اس ام اس عشقي باحال اگه زندگي بلد نباشم زندگي نميکم اما اگه دوست داشتن رو بلد نباشم به خاطره

بیشتر بخوانید

پيامک عاشقانه کوتاه در مهرباني همچون باران باشدر

اس ام اس زيبا عاشقانه ايمان داشته باش که کمترين مهرباني ها از ضعيفترين حافظه ها پاک نميشوند پس چگونه

بیشتر بخوانید

sms عاشقانه توپ نصـف قاشق سيانور بـــه فـنجانت

اس ام اس عاشقانه زيبا قهوه دم مي کنمنصـف قاشق سيانور بـــه فـنجانت مـــي ريزملبخند که مي زنيمي گويم :

بیشتر بخوانید

اس ام اس عاشقانه خفن

اس ام اس زيبا عاشقانه من دلم ميخواد خستگي را بفشارم در مشت ، غصه ها را در بادفاتح قلعه

بیشتر بخوانید

اس ام اس عشق

اس ام اس عاشقانه احساسي از درون قلب توست جهان چو دوزخ / دل اگر تيره نباشد همه دنياست بهشت

بیشتر بخوانید

اس عاشقانه “ش م ا ر ا

اس ام اس احساسي زيبا دلم آرامشِ وارونه ميخواهديعني:“ش م ا ر ا ” اس ام اس عشقي باحال llllllllllxllllllllll

بیشتر بخوانید

پيامک عاشقانه کوتاه براي هم اگر مرديم قشنگ

اس ام اس عشق و دوستي به درد هم اگر خوريم قشنگ است به شانه ، بار هم اگر برديم

بیشتر بخوانید

sms عاشقانه توپ بدترين فريب عاشق شدنه !

اس ام اس هاي عاشقانه بدترين فريب عاشق شدنه ! چون خودت رو به چيزي متعلق مي کني که يه

بیشتر بخوانید

sms عاشقانه براي دوست دختر دلمعشق سهم کمي داشت

اس ام اس عشق و دوستي برايت مينويسم تا بي نهايتتا نگاهي گم شود در چشمهايت* برايت مينويسم با طعم

بیشتر بخوانید

sms عاشقانه توپ اشک آدم رو در مياره

اس ام اس عشقي وقتي تنهات ميزاره خوندن بعضي اس ام اس ها که ازش نگه داشتي اشک آدم رو

بیشتر بخوانید

پيامک عاشقانه کوتاه تقدير,تقويم انسانهاي عاديستتغيي

اس ام اس عاشق امروز از يک دوست دستم رسيد: تقدير,تقويم انسانهاي عاديست و تغيير,تدبير انسانهاي عاليست پيامک عاشقانه احساسي

بیشتر بخوانید

پيامک عاشقانه کوتاه از همه به خدا شبيه

اس ام اس عشقي آنان که پاره هاي روح خود را براي التيام درد ديگران مي بخشند از همه به

بیشتر بخوانید

اس عاشقانه هايت بى نهايت ديدنيست

اس زيبا عاشقانه مثل باران چشمهايت ديدنى است،شهر خاموش نگاهت ديدنى است،زندگانى معنى لبخند توست،خنده هايت بى نهايت ديدنيست. SMS

بیشتر بخوانید

پيامک عاشقانه کوتاه

اس عاشقانه ديکتاتورتويي و آغوشتکه هر بارمرا تسليم مي کند . . . ! اس ام اس عشق درعمق آرزوي

بیشتر بخوانید

پيامک عاشقانه سرنوشت درختان باغ من تبر

اس ام اس عاشقانه من از نگاه کلاغي که رفت فهميدمسرنوشت درختان باغ من تبر است sms عاشقانه توپ من

بیشتر بخوانید

SMS عاشقانه هستي همه ي کسو کارم

اس ام اس عشق دستات روبزار توي دستمايواي عاشق ميشمتو مهموني توي قلبم ميخوام صاحبش باشي تواي عشقمهستي همه ي

بیشتر بخوانید

اس ام اس عشقي بي‌هيچ فاصله به همان شيوه‌ي

اس عاشقانه با من سخن بگو به همان لهجه‌ي قديم من عاشق تو و، تو همان ليلي قديم چيزي بگو

بیشتر بخوانید

اس ام اس عاشقانه خفن خوشا چشميرخسار تو بيند

اس عاشقانه خوشا دردي که درمانش تو باشي / خوشا راهي که پايانش تو باشيخوشا چشمي که رخسار تو بيند

بیشتر بخوانید

پيامک عاشقانه کوتاه رفت به سوى ديگرى

اس ام اس عشق گفتم بيا.. گفت پاهايم يخ زده! ومن به پايش سوختم.. گرم شد رفت به سوى ديگرى..

بیشتر بخوانید

اس ام اس عشق و دوستي دوست داشتن بينايي مي دهد

اس ام اس عاشقانه احساسي عشق بينايي را مي گيرددوست داشتن بينايي مي دهد اس ام اس عشق دلتنگ که

بیشتر بخوانید

اس ام اس عاشقانه زيبا وفا راماهي ها بياموزوقتيآب درمي

اس ام اس هاي عاشقانه وفا را از ماهي ها بياموز که وقتي از آب درميان ميميرن، نه از زنبورها

بیشتر بخوانید

اس ام اس احساسي زيبا حتى بيشتروقتىکودک بودند !

اس ام اس احساسي قشنگ آدمها هرچقدر بزرگتر ميشوند دلشان بيشتر بغل ميخواهدحتى بيشتر از وقتى که کودک بودند !

بیشتر بخوانید

اس ام اس احساسي قشنگ كه مدت هاست نيازي به

اس ام اس عشق نبودنت را از روي گوشي مي شه فهميد …. كه مدت هاست نيازي به شارژ مجدد

بیشتر بخوانید

اس ام اس زيبا عاشقانه از آن بابت پيامي مي

اس زيبا عاشقانه پيامي ميزنم اينک برايت / به جبران پيام هاي زيادتاز آن بابت پيامي مي فرستم / بداني

بیشتر بخوانید

پيامک عاشقانه کوتاه چند سال گمم تو

پيامک عاشقانه کوتاه چند سال گمم تو روزايي که گذشت … اس ام اس عاشق تنها غروب سرد عشق اين

بیشتر بخوانید

اس ام اس عاشق چشمک زدن ستاره در شب

اس ام اس زيبا عاشقانه در اوج يقين اگرچه ترديدي هست / در هر قفسي کليد اميدي هست چشمک زدن

بیشتر بخوانید