اس ام اس عاشقانه زيبا برام بودن تو بازي نبود

اس ام اس عاشقانه زيبا برام بودن تو بازي نبود و…به اين بازي دلم راضي نبود.. اس ام اس عشقي

بیشتر بخوانید

پيامک عاشقانه احساسي از فراق تو مرا هر

اس ام اس هاي عاشقانه از فراق تو مرا هر نفسي صد آه است ، از تو غافل تيستم اي

بیشتر بخوانید

sms عاشقانه براي دوست دختر مي گويند خدا تنهاست ماخدا

اس ام اس عشقي مي گويند خدا تنهاست ما که خدا نيستيم پس چرا تنهاييم؟ اس ام اس عاشقانه دل

بیشتر بخوانید

اس ام اس احساسي زيبا آهاي ناز نمک دار

اس ام اس عشق و دوستي آهاي ناز نمک دار / منم عاشق تب دار / ببين دل تو دلم

بیشتر بخوانید

اس زيبا عاشقانه هواي مردنبيخ گوش من

SMS عاشقانه هواي مردن…بيخ گوش من است…!همان جايي که روزي…رد نفس هاي تو بود….! اس زيبا عاشقانه بگم سلام دل

بیشتر بخوانید

پيامک عاشقانه کوتاه اي دوست دعا کن من

sms عاشقانه براي دوست دختر من يک نامه عاشقانه ام ، بازم کن / محتاج کمي نوازشم ، يارم باش

بیشتر بخوانید

اس ام اس عشقي باحال هنوز همتمام کارهاي دنيا

sms عاشقانه براي دوست دختر هنوز هم از تمام کارهاي دنيا ، دلبستن به دلت بيشتر به دلم ميچسبد اس

بیشتر بخوانید

اس ام اس عشق در هــر صورت خبر رســاني

اس ام اس عاشقانه خفن حسي دارم ، اگـــــر بداني بد نيستشعري گفتم تو هم بخواني بد نيست الآن خيلي

بیشتر بخوانید

sms عاشقانه براي دوست دختر که رفتنت را دقيقه اي

اس عاشقانه خدا خير بدهد اين کفش هاي بندي راکه رفتنت را دقيقه اي حتي به تعويق مي اندازند sms

بیشتر بخوانید

اس ام اس عاشق که ديگر در دسترس بودننبودن

sms عاشقانه براي دوست دختر مشترک مورد نظر اين روزهايت کيستکه ديگر در دسترس بودن و نبودن من برايت مهم

بیشتر بخوانید

اس ام اس عاشقانه اين دلم قد تُنگ هاي

SMS عاشقانه عيـد که مي آيداين دلم قد تُنگ هاي ماهي ، تَنگ مي شود برايت ! اس ام اس

بیشتر بخوانید

SMS عاشقانه وابستگي ام را به تو

پيامک عاشقانه رفتي و نديدي که چه محشر کردم با اشک تمام کوچه را تر کردموقتي که شکست بغض تنهايي

بیشتر بخوانید

پيامک عاشقانه کوتاه در مهرباني همچون باران باشدر

اس ام اس زيبا عاشقانه ايمان داشته باش که کمترين مهرباني ها از ضعيفترين حافظه ها پاک نميشوند پس چگونه

بیشتر بخوانید

پيامک عاشقانه کوتاه هنوز رو خاکيم يادمان نميکنند

اس ام اس احساسي قشنگ هنوز رو خاکيم يادمان نميکنند ! واي به روزي که خاکمان کنند !!!! اس عاشقانه

بیشتر بخوانید

اس ام اس عشقي من صفرم تو تو بيستم

اس ام اس هاي عاشقانه من صفرم تو . با تو بيستم بي تو نيستم پيامک عاشقانه کوتاه بي‌تو همه

بیشتر بخوانید

پيامک عاشقانه کوتاه براي هم اگر مرديم قشنگ

اس ام اس عشق و دوستي به درد هم اگر خوريم قشنگ است به شانه ، بار هم اگر برديم

بیشتر بخوانید

sms عاشقانه توپ بدترين فريب عاشق شدنه !

اس ام اس هاي عاشقانه بدترين فريب عاشق شدنه ! چون خودت رو به چيزي متعلق مي کني که يه

بیشتر بخوانید

پيامک عاشقانه کوتاه تقدير,تقويم انسانهاي عاديستتغيي

اس ام اس عاشق امروز از يک دوست دستم رسيد: تقدير,تقويم انسانهاي عاديست و تغيير,تدبير انسانهاي عاليست پيامک عاشقانه احساسي

بیشتر بخوانید

اس ام اس عاشق تنها تو تموم لحظه هاي دل

اس ام اس عاشقانه احساسي تو يه شيريني تلخي واسه قلب نيمه جونمتوي اين ترانه هايي که براي تو مي

بیشتر بخوانید

پيامک عاشقانه کوتاه از همه به خدا شبيه

اس ام اس عشقي آنان که پاره هاي روح خود را براي التيام درد ديگران مي بخشند از همه به

بیشتر بخوانید

اس زيبا عاشقانه هر چند سال بود همانقدر

اس ام اس عاشق تنها از لحظه هاي طي شد سودي نبرده ايم خود را به دست شايد و اما

بیشتر بخوانید

پيامک عاشقانه کوتاه

اس عاشقانه ديکتاتورتويي و آغوشتکه هر بارمرا تسليم مي کند . . . ! اس ام اس عشق درعمق آرزوي

بیشتر بخوانید

SMS عاشقانه هستي همه ي کسو کارم

اس ام اس عشق دستات روبزار توي دستمايواي عاشق ميشمتو مهموني توي قلبم ميخوام صاحبش باشي تواي عشقمهستي همه ي

بیشتر بخوانید

اس ام اس عشقي بي‌هيچ فاصله به همان شيوه‌ي

اس عاشقانه با من سخن بگو به همان لهجه‌ي قديم من عاشق تو و، تو همان ليلي قديم چيزي بگو

بیشتر بخوانید

اس ام اس عاشقانه در انتهاي نگاهت کلبه ميسازم

پيامک عاشقانه کوتاه در انتهاي نگاهت کلبه ميسازم تا مبادا بگويي از دل برود هر آنکه از ديده برفت .

بیشتر بخوانید

اس زيبا عاشقانه تقديم به کسيرفتمرا در آغوش

اس ام اس احساسي زيبا تقديم به کسي که رفت و مرا در آغوش تنهايي ، تنها گذاشت . .

بیشتر بخوانید

اس ام اس عشق و دوستي دوست داشتن بينايي مي دهد

اس ام اس عاشقانه احساسي عشق بينايي را مي گيرددوست داشتن بينايي مي دهد اس ام اس عشق دلتنگ که

بیشتر بخوانید

اس ام اس عاشقانه زيبا وفا راماهي ها بياموزوقتيآب درمي

اس ام اس هاي عاشقانه وفا را از ماهي ها بياموز که وقتي از آب درميان ميميرن، نه از زنبورها

بیشتر بخوانید

اس ام اس عاشقانه زيبا هيچ شباهتييوسف نبي ندارم !

اس ام اس عاشق هيچ شباهتي با يوسف نبي ندارم ! نه رسولم ! نه زيبايم ! نه عزيز شده

بیشتر بخوانید

sms عاشقانه براي دوست دختر

اس عاشقانه صدايت در گوشم زمزمه ميشود و نگاهت در ذهن مجسمولي من تو را ميخواهم ، نه خيالت را

بیشتر بخوانید

پيامک عاشقانه

اس ام اس عاشقانه زيبا دلتنگ شدن حس نبودن کسي است که تمام وجودت يکباره تمناي بودنش را ميکند SMS

بیشتر بخوانید

اس ام اس عاشقانه احساسي محتاج دو پيمانه مى معرفتيم

اس ام اس عاشقانه زيبا ما عاشق فهم و ادب و معرفتيمما خاک قدوم هر چه زيبا صفتيماز زشتى کردار

بیشتر بخوانید

اس عاشقانه

اس ام اس عشق و دوستي اين روزا اگه کسي حتي بااشک بهت گفت عاشقتم حتمابپرس تاساعت چند؟ پيامک عاشقانه

بیشتر بخوانید

sms عاشقانه توپ

اس ام اس عاشقانه زيبا در ديده به جاي خواب ، آب است مرا / زيرا که به ديدنت شتاب

بیشتر بخوانید

اس ام اس زيبا عاشقانه دنياي عجيبي ست ؛اينجا

اس ام اس احساسي قشنگ دنياي عجيبي ست ؛اينجا لبخـند را هم ،بايــد زد..! اس ام اس عاشق دلم پرواز

بیشتر بخوانید

اس ام اس عاشقانه خفن براي بار دوم اعتماد کني

اس ام اس عاشقانه خفن بزرگترين حماقت زندگي مي تونه اين باشه که به کسي که اشکاتو ميبينه و بي

بیشتر بخوانید

اس ام اس عاشقانه تازه شد در دل من

اس ام اس احساسي قشنگ بوي گيسوي تو را نيمه شب آورد نسيم تازه شد در دل من ياد رفيقان

بیشتر بخوانید

اس ام اس احساسي زيبا آنقدرتو را نيز همچون خودمته

اس ام اس هاي عاشقانه قلب من … دموکراتيک ترين دولت دنياستآنقدر که تو را نيز همچون خودم از ته

بیشتر بخوانید

اس ام اس عشق اين دلم قد تُنگ هاي

اس عاشقانه عيـد که مي آيداين دلم قد تُنگ هاي ماهي ، تَنگ مي شود برايت ! اس ام اس

بیشتر بخوانید