اس ام اس عاشق صدايت مى كنم هر

sms عاشقانه براي دوست دختر صدايت مى كنم هر شب؛تو هم امشب صدايم كنيتو مغرورى! غرورت را فقط يك شب

بیشتر بخوانید

اس ام اس هاي عاشقانه هرکه يادش ياد ماست

اس ام اس عاشقانه زيبا هرکه يادش ياد ماست ، سرور و سالار ماست ، ياد او درمان و عشق

بیشتر بخوانید

اس ام اس عاشقانه صادق هدايت

sms عاشقانه براي دوست دختر تنها مرگ است که دورغ نميگويد .“صادق هدايت” اس ام اس عشقي باحال هر لحظه

بیشتر بخوانید

اس عاشقانه باهمه دنياقهرماماتوصدايم کنبرمي

پيامک عاشقانه باهمه دنياقهرم…،اماتوصدايم کن…برميگردم‏!‏‏!قول ميدهم……‏ اس ام اس هاي عاشقانه هزار دليل براي دوست داشتن ، يک دليل براي

بیشتر بخوانید

اس ام اس عشق و دوستي آنکه تا لحظه خاموشى گفت

پيامک عاشقانه احساسي ياد سهراب بخيرآنکه تا لحظه خاموشى گفت : تو مرا ياد کنى يا نکنى ، من به

بیشتر بخوانید

اس ام اس عاشقانه احساسي فاصله گرچه دستهايمان را جداکرد

sms عاشقانه براي دوست دختر فاصله گرچه دستهايمان را جداکرد ولي خوشحالم جرات ندارد بدلهايمان نزديک شود اس ام اس

بیشتر بخوانید

اس ام اس زيبا عاشقانه چون رميدن هاي آهو ناز

اس ام اس عاشقانه احساسي ذهن را درگير با عشقي خيالي کرد و رفت / جمله هاي واضح دل را

بیشتر بخوانید

اس ام اس احساسي زيبا حرف هايت به اندازه ي

اس ام اس عشقي باحال در کافه ، کنج ديوار روبروي هم و چه خوب قهوه را نخورديم! حرف هايت

بیشتر بخوانید

sms عاشقانه براي دوست دختر مي گويند خدا تنهاست ماخدا

اس ام اس عشقي مي گويند خدا تنهاست ما که خدا نيستيم پس چرا تنهاييم؟ اس ام اس عاشقانه دل

بیشتر بخوانید

اس ام اس عاشقانه خفن وايخيال تووقتي مي آيد

اس ام اس زيبا عاشقانه واي از خيال تو که وقتي مي آيد دلم را گرم ميکند و چايم را

بیشتر بخوانید

اس ام اس احساسي زيبا آهاي ناز نمک دار

اس ام اس عشق و دوستي آهاي ناز نمک دار / منم عاشق تب دار / ببين دل تو دلم

بیشتر بخوانید

اس ام اس عشقي باحال ربطي به تــو ندارد

اس عاشقانه تــو به رفتنت ادامه بده اين اشک ها ربطي به تــو ندارد اس ام اس عشق و دوستي

بیشتر بخوانید

اس زيبا عاشقانه هواي مردنبيخ گوش من

SMS عاشقانه هواي مردن…بيخ گوش من است…!همان جايي که روزي…رد نفس هاي تو بود….! اس زيبا عاشقانه بگم سلام دل

بیشتر بخوانید

اس ام اس عاشقانه خفن چقد دردناکه آچار فرانسه

اس ام اس عشقي چقد دردناکه آچار فرانسه همه باشي ولي خودت گره هاي کور زندگيت رو به زور دندونات

بیشتر بخوانید

اس ام اس احساسي زيبا هر کجا هستي باش اسمانت

اس ام اس عشقي باحال باز باران باريد خيس شد خاطره ها مرحبا بر دل ابري هواهر کجا هستي باش

بیشتر بخوانید

اس ام اس عشقي باحال هنوز همتمام کارهاي دنيا

sms عاشقانه براي دوست دختر هنوز هم از تمام کارهاي دنيا ، دلبستن به دلت بيشتر به دلم ميچسبد اس

بیشتر بخوانید

پيامک عاشقانه کوتاه غافلآنکه من تو رادر

اس ام اس عاشق تنها هر روزپس از طلوع هر اشک کارگران معدن براي يافتنتبه جان عقل من مي افتند

بیشتر بخوانید

پيامک عاشقانه احساسي در انتهاي نگاهت کلبه ميسازم

اس ام اس عشق در انتهاي نگاهت کلبه ميسازم تا مبادا بگويي از دل برود هر آنکه از ديده برفت

بیشتر بخوانید

اس ام اس عشقي باحال هر شب نميتونم بيام به

اس ام اس عاشقانه زيبا اميدوارم امشب که ميخوابي قشنگترين وبهترين آدم دنيا رو تو خواب ببينيولي سعي کن بهش

بیشتر بخوانید

اس ام اس عاشقانه اين دلم قد تُنگ هاي

SMS عاشقانه عيـد که مي آيداين دلم قد تُنگ هاي ماهي ، تَنگ مي شود برايت ! اس ام اس

بیشتر بخوانید

SMS عاشقانه وابستگي ام را به تو

پيامک عاشقانه رفتي و نديدي که چه محشر کردم با اشک تمام کوچه را تر کردموقتي که شکست بغض تنهايي

بیشتر بخوانید

اس ام اس احساسي قشنگ اگه زندگي بلد نباشم زندگي

اس ام اس عشقي باحال اگه زندگي بلد نباشم زندگي نميکم اما اگه دوست داشتن رو بلد نباشم به خاطره

بیشتر بخوانید

پيامک عاشقانه کوتاه هنوز رو خاکيم يادمان نميکنند

اس ام اس احساسي قشنگ هنوز رو خاکيم يادمان نميکنند ! واي به روزي که خاکمان کنند !!!! اس عاشقانه

بیشتر بخوانید

پيامک عاشقانه

اس ام اس عاشقانه غريبه که برايم هميشه آشنا بودياز پشت مخفيگاه به بيرون بيا که دلم برايت تنگه .

بیشتر بخوانید

sms عاشقانه توپ نصـف قاشق سيانور بـــه فـنجانت

اس ام اس عاشقانه زيبا قهوه دم مي کنمنصـف قاشق سيانور بـــه فـنجانت مـــي ريزملبخند که مي زنيمي گويم :

بیشتر بخوانید

اس ام اس عشقي من صفرم تو تو بيستم

اس ام اس هاي عاشقانه من صفرم تو . با تو بيستم بي تو نيستم پيامک عاشقانه کوتاه بي‌تو همه

بیشتر بخوانید

پيامک عاشقانه کوتاه براي هم اگر مرديم قشنگ

اس ام اس عشق و دوستي به درد هم اگر خوريم قشنگ است به شانه ، بار هم اگر برديم

بیشتر بخوانید

sms عاشقانه براي دوست دختر دلمعشق سهم کمي داشت

اس ام اس عشق و دوستي برايت مينويسم تا بي نهايتتا نگاهي گم شود در چشمهايت* برايت مينويسم با طعم

بیشتر بخوانید

اس زيبا عاشقانه هر چند سال بود همانقدر

اس ام اس عاشق تنها از لحظه هاي طي شد سودي نبرده ايم خود را به دست شايد و اما

بیشتر بخوانید

پيامک عاشقانه کوتاه

اس عاشقانه ديکتاتورتويي و آغوشتکه هر بارمرا تسليم مي کند . . . ! اس ام اس عشق درعمق آرزوي

بیشتر بخوانید

اس ام اس عاشق اينجاش واقعا درد آوره

اس ام اس عشقي باحال يه وقتايي هم هست فقط تو چشاش زل ميزنيمنتظري اون خودش بفهمه منظورت چيهامااونم منتظر

بیشتر بخوانید

SMS عاشقانه هستي همه ي کسو کارم

اس ام اس عشق دستات روبزار توي دستمايواي عاشق ميشمتو مهموني توي قلبم ميخوام صاحبش باشي تواي عشقمهستي همه ي

بیشتر بخوانید

پيامک عاشقانه کوتاه هيچ کس اشکي براي ما

اس عاشقانه هيچ کس اشکي براي ما نريخت ، هر که با ما بود از ما مي گريخت ، چند

بیشتر بخوانید

اس ام اس زيبا عاشقانه

پيامک عاشقانه تراشکـــــــار ماهـــــــري شده امبس کـــــــه تـــــــو نيـــــــامديو منبـــــــراي دلــــــــم بهانـــــــه تراشيدم . . . پيامک عاشقانه کوتاه خواهم

بیشتر بخوانید

sms عاشقانه براي دوست دختر آسمان امشب پرستاره هاي زيباست

پيامک عاشقانه احساسي آسمان امشب پر از ستاره هاي زيباست ، ستاره هاي روشن که مي درخشند ، چشمک مي

بیشتر بخوانید

پيامک عاشقانه کوتاه رفت به سوى ديگرى

اس ام اس عشق گفتم بيا.. گفت پاهايم يخ زده! ومن به پايش سوختم.. گرم شد رفت به سوى ديگرى..

بیشتر بخوانید

SMS عاشقانه اشكهايم خورشيد نبود؟!

پيامک عاشقانه کوتاه وقت رفتنت دنيا را از پشت آن عينک سياه چگونه ميديديكه آنگونه محو صورتم بودي اشكهايم خورشيد

بیشتر بخوانید

اس ام اس عشق و دوستي دوست داشتن بينايي مي دهد

اس ام اس عاشقانه احساسي عشق بينايي را مي گيرددوست داشتن بينايي مي دهد اس ام اس عشق دلتنگ که

بیشتر بخوانید

اس ام اس عشق هنوز هم بي نهايت دوستت

sms عاشقانه توپ كتابهايم را در قفسه ي جديد ميچينم ساعت يادگاري اتمدتي است خواب ماندهخاكش را با انگشتانم ميگيرم

بیشتر بخوانید