پيامک تبريک تولدت مبارک

اس ام اس هاي تبريک تولد در باغ جهان ، دلم گلي مي جويدامروز گل سپيده ات مي رويدامروز دلم

بیشتر بخوانید

اس ام اس تبريک ميلاد زندگي تولدت مبارک

پيامک تولد وجود زيبايت وارد دنيا ميشودهديه سالروزش اين آوا ميشودعاشقي چون من بي پروا ميشوددر شعر تولد غرق رويا

بیشتر بخوانید

اس جشن تولد با تو بودن را جشن

پيامک تبريک اين هم براي کسي که هيچ وقت نتونستي کنارش باشياميد سالهاي از دست رفته ام ، اميد روزهاي

بیشتر بخوانید

پيامک تبريک تولدت مبارک

SMS تبريک آرزو مي کردم که درجشن ميلادت تک ستاره آسمان چشمانت باشمتا در آغوشت طولاني ترين شبم را تقديمت

بیشتر بخوانید

اس ام اس يادآوري روز تولد تولدت مبارک

اس ام اس تبريک جشن تولد مبارک بادت اين روز جهانيکه نوشيدي شراب زندگانيبدنيا آمدي لپّت تپل بودوليکن معده ات

بیشتر بخوانید

پيامک تولد باز کن پنجرهها رانسيم

اس تبريک تولد باز کن پنجرهها را که نسيم روز ميلاد اقاقي ها را جشن ميگيرد و بهار روي هر

بیشتر بخوانید

SMS تولد اما کاملتراين چيزي ندارم

اس ام اس تبريک ميلاد زندگي امروز سالروز تولد توست و من برايت هديه اي نخريده امآنچه خريدني است بي

بیشتر بخوانید

پيامک تولد تولدت مبارک

اس تبريک تولد دوباره روز تولدت رسيدروزي که غصه سراغم نميادروزي که دستاي تنهايي منبيشتر از هميشه دستاتو ميخوادتولدت مبارک

بیشتر بخوانید

اس جشن تولد از خداوند به خاطر حضور

اس ام اس تبريک ميلاد زندگي امروز سالگرد زيباترين هديه خداوند به زميني ها ستو سالروز جدايي تو از فرشته

بیشتر بخوانید

متن تبريک تولد

اس ام اس تبريک ميلاد زندگي عطر موهايت… نرمي دستانت.. راه رفتنت… صدايت.. حرف زدنت.. نگاه کردنت.. همه و همه

بیشتر بخوانید

SMS تبريک روشن ترين ستاره شب

پيامک تبريک روشن ترين ستاره شب در چشمان توست وقتي ميخندي، اي اسوه عشق و محبت طلوع زيباي زندگيت بي

بیشتر بخوانید

اس ام اس تولد دختر تولدت مبارک

اس ام اس تبريک جشن تولد امروز تولد توست و بهترين زماني که خدا ميخواست مرا با هديه اي شاد

بیشتر بخوانید

متن تبريک تولد تولدت مبارک

SMS تولد براي روز تولد تو 2 شاخه گل ميخرم 1 شاخه گل طبيعي يک شاخه گل مصنوعيو روي شاخه

بیشتر بخوانید

پيامک تبريک ميلادتو معراج دستهاي من

اس ام اس تولد پسر ميلادتو معراج دستهاي من است وقتي که عاشقانه تولدت را شکر ميگويم ! اس ام

بیشتر بخوانید

اس ام اس تولد پسر شکفته باد نرگس جمال نوربار

اس ام اس تبريک ميلاد زندگي روز تولد تو و گرچه نه يم کنار تومبارک اي عزيز جان تولد و

بیشتر بخوانید

اس جشن تولد لمس بودنت مبارک

اس ام اس تبريک جشن تولد تمام دقايق مانده از عمرم به همراه زيبا ترين بوسه هاي عاشقانههديه اي براي

بیشتر بخوانید

SMS تولد بهانه قشنگم براي زندگي تولدت

SMS تولد در سپيده دم عشق کسي متولد شد که صدايش آرام تر از نسيم نگاهش زيباتر از خورشيد ،

بیشتر بخوانید

اس تبريک تولد تولدت مبارک

اس ام اس تولد عزيزم اکنون به جاي دستانم دو بال طلائي ميخواهم تا در زيبا ترين تاريخ تقويمبهمن براي

بیشتر بخوانید

اس ام اس تولد پسر تولدت مبارک

اس ام اس روز تولد اميدوارم در سال جديد زندگيت به همه آرزوهاي جديدت برسي….تولدت مبارک پيامک تبريک بازم شادي

بیشتر بخوانید

SMS تولد اي ظرافت تپش قلب چکاوک

پيامک تبريک اي ظرافت تپش قلب چکاوک، تو را بر رفيع ترين قله ي احساسمان قرار داده و با تمام

بیشتر بخوانید

متن تبريک تولد تولدت مبارک

پيامک تبريک روز تولد تو / روز نگاه بارانبر شوره زار تشنه / بر اين دل بيابانروز تولد تو /

بیشتر بخوانید

اس ام اس هاي تبريک تولد تولدت مبارک

پيامک تولد الفبا براي سخن گفتن نيست / براي نوشتن نام توست اعدادپيش از تولد تو به صف ايستاده اندتا

بیشتر بخوانید

اس ام اس يادآوري روز تولد ميلادت اي دوست مبارک

اس ام اس تولد با تو ام کهنه رفيق :ياد ايام قشنگي که گذشتکنج قلبم گرم است!آرزويم همه سر سبزي

بیشتر بخوانید

اس ام اس تبريک جشن تولد تولدت مبارک

اس ام اس يادآوري روز تولد الفبا براي سخن گفتن نيستبراي نوشتن نام توست اعدادپيش از تولد تو به صف

بیشتر بخوانید

اس ام اس تولد عزيز مبارکت باشه امروز روز

متن تبريک تولد تو يک تولدي شدي به قلب زخمي ام ببين / که با تو من ظهور شدم احيا

بیشتر بخوانید

SMS تبريک تولدت مبارک

اس ام اس يادآوري روز تولد الفبا براي سخن گفتن نيستبراي نوشتن نام توست اعدادپيش از تولد تو به صف

بیشتر بخوانید

اس تبريک تولد ميلادتو معراج دستهاي من

اس ام اس تولد ميلادتو معراج دستهاي من است وقتي که عاشقانه تولدت را شکر ميگويم ! پيامک تبريک روزي

بیشتر بخوانید

SMS تبريک عشق مني عزيزم نذار دلم

اس ام اس هاي تبريک تولد تولدت مبارک با صد هزار تا بوسه !عشق مني عزيزم نذار دلم بپوسه! متن

بیشتر بخوانید

اس تبريک تولد تولدت مبارک

پيامک تبريک الفبا براي سخن گفتن نيست / براي نوشتن نام توست اعدادپيش از تولد تو به صف ايستاده اندتا

بیشتر بخوانید

SMS تولد وجود زيبايت وارد به

اس ام اس روز تولد وجود زيبايت وارد به دنيا ميشود، هديه سالروزش اين آوا ميشود، عاشقي چون من بي

بیشتر بخوانید

اس ام اس تولد پسر خداي اطلسي هاتو باشد

اس جشن تولد خداي اطلسي ها با تو باشد * پناه بي کسي ها با تو باشد * تمام لحظه

بیشتر بخوانید

اس ام اس يادآوري روز تولد تولدت مبارک عزيز ترجانم

پيامک تولد سالروز رفاقت مبارکسالروز صداقت مبارکسالروز متانت مبارکسالروز درايت مبارکو سالروز آغاز اين همه خوبي ها مبارکتولدت مبارک ،

بیشتر بخوانید

اس ام اس تولد پسر عزيزم تولدت مبارک

اس ام اس تولد پسر از يک نگاه تو رنگم پريده استقربان آن شوم که تو را آفريده استعزيزم تولدت

بیشتر بخوانید

اس ام اس تبريک جشن تولد تولدت مبارک

اس ام اس تبريک ميلاد زندگي امشب دامن تو پر از هديه هاي کوچک و بزرگ مي شوداما من هيچ

بیشتر بخوانید

اس ام اس تولد با خود ببر تا اوج

SMS تبريک براي روز ميلاد تن من نمي خوام پيرهن شادي بپوشيبه رسم عادت ديرينه حتي برايم جام سرمستي بنوشيبراي

بیشتر بخوانید

اس ام اس تبريک ميلاد زندگي واسه ما جشن تولدت يک

SMS تبريک واسه ما جشن تولدت يک بهونه بود هميشه . که رو هديه بنويسي دلم از تو دور نيمشه

بیشتر بخوانید

SMS تولد

پيامک تولد امشب چه ناز دانه گلي در چمن رسيد، گويي بساط عيش مداوم به من رسيدنور ستاره اي در

بیشتر بخوانید