اس ام اس ناراحتي از همسر صدايم در برابر صدايت

اس دلگير صدايم در برابر صدايت بي صداست، چشمانم در برابر چشمانت نابيناست، خنده هايم در كنار خنده هايت خاليست،

بیشتر بخوانید

اس ام اس ناراحت کننده نمي بخشمت … بخاطر

اس ام اس غمناک نمي بخشمت …. بخاطر تمام خنده هايي كه از صورتم گرفتي …. بخاطر تمام غمهايي كه

بیشتر بخوانید

اس ام اس جدايي عاشقانه کاش بر لوحيبر جان دل

SMS بي وفايي کاش هرگز در محبت شک نبود تک سوارمهرباني تک نبودکاش بر لوحي که بر جان دل است

بیشتر بخوانید

اس ام اس دلگيرم خيانت مي کردي يا عدالت

SMS نامردي دوستت دارم را براي هر دويمان فرستاديهم من ، هم اوخيانت مي کردي يا عدالت ؟ اس ام

بیشتر بخوانید

اس ام اس جدايي عاشقانه چگونه شب ها را آسوده

پيامک وفاداري * * * * * * * * * * * * * * * * * *

بیشتر بخوانید

sms غمگين و دل شکسته بچه ها شوخي شوخي

اس ام اس ناراحتي از تهمت بچه ها شوخي شوخي به گنجشکا سنگ ميزدن ولي گنجشکا جدي جدي ميميرن ،آدما

بیشتر بخوانید

اس ام اس دلگيرم تازه مي فهممبي اندازه يعني

اس ام اس جدايي عاشقانه نه تو دروغگو نيستيمن حواسم پرت است!گفته بودي دوستم داري بي اندازهخوب که فکر مي

بیشتر بخوانید

اس ام اس بي وفايي و تنهايي

اس دلگير زنگ زدند؛ رفتگر محله بود. گفت: ((آقا اين عکس رو ديشب توي زباله هاي شما پيدا کردم.)) عکس

بیشتر بخوانید

اس ام اس ناراحتي از تهمت خودت رفتي ولي عشقت

اس ام اس غمناک خيانت خودت رفتي ولي عشقت نرفته… من عاشق تر شدم هفته به هفته اس دلگير کاشکي

بیشتر بخوانید

اس ام اس دلگيرم ازت چه اجباري است دوست داشتن

اس ام اس عاشقانه بي وفا حرف ميزني اما تلخ محبت ميکني ولي سردچه اجباري است دوست داشتن من ؟

بیشتر بخوانید

اس ام اس ناراحتي از عشقت لذتيدر فراغ استدر وصال

اس ام اس غمگين معنا دار لذتي که در فراغ است.در وصال نيست،چون در فراغ وصال است اما در وصال

بیشتر بخوانید

اس ام اس غم انگيز خداحافظ

اس ام اس غم انگيز قصه به پايان رسيد و من همچنان در خيال چشمان سياه تو ام که ساده

بیشتر بخوانید

اس ام اس غم انگيز بغريد رعد هاخشم شهامت

اس دلگير بلرزيد کوه ها از غم ، خيانت را رصد کردند / ميان آسمان عشق به ماه من حسد

بیشتر بخوانید

اس ام اس غمگين معنا دار دوست داشتنت معادله ايستنفسهايم

اس ام اس بي کسي دوست داشتنت معادله ايست که نفسهايم را اثبات ميکند . اس ام اس دل نوشته

بیشتر بخوانید

اس ام اس غمناک انگار تمام قلب هاسنگ است

اس ام اس غمناک جدايي در کوچه ي عشق عاشقي کمرنگ استحرف دل عاشقان چه رنگارنگ استوقتي که ريا روي

بیشتر بخوانید

اس ام اس غمناک عاشقانه اگه چشات پراشک شد

اس ام اس غمناک خيانت اگه چشات پر از اشک شد منو صدا کن قول نميدم ساکتت کنم ولي بهت

بیشتر بخوانید

اس ام اس ياد دوستان بي وفا به سلامتي سربازا

اس ام اس بي وفايي و جدايي نظامي ترين جمله عاشقانه: توي اردو گاه قلبت… منم يه اسير جنگي…تو منو

بیشتر بخوانید

اس ام اس غمگين گريه دار دوست داشتنت معادله ايستنفسهايم

SMS غمگين دوست داشتنت معادله ايست که نفسهايم را اثبات ميکند . اس ام اس ناراحتي از تهمت اي اشک

بیشتر بخوانید

پيامک غمگين و دلشکسته بلکه پنهان کردن قلبي استبه

اس دلگير عميق ترين درد در زندگي مردن نيست ،بلکه پنهان کردن قلبي است که به اسفناک ترين حالت شکسته

بیشتر بخوانید

پيامک غمگين و دلشکسته تا دير نشده خداحافظ

اس ام اس ناراحتي از تهمت از زندگيت بيرون ميروم براي هميشهمثل هميشه عقربه ها نميزارن حرف بزنم .خيلي ديره

بیشتر بخوانید

اس ام اس تنهايي و غمگين رفتنت آغاز ويرانيست حرفش

اس دلگير رفتنت آغاز ويرانيست حرفش را نزن ابتداي يك پريشاني است حرفش را نزن …. دوست داري بشكني قلب

بیشتر بخوانید

SMS نامردي من نمي گويم مرا اي

اس ام اس جدايي عاشقانه من نمي گويم مرا اي چرخ سرگردان مکن / هرچه مي خواهي بکن محتاج نامردان

بیشتر بخوانید

اس ام اس گلايه رفــت

اس ام اس دلگيرم ازت مـثـل ِ تـــار ِ مــوهـــايـش ..ايـن بـــاردوسـتـت دارم هـــايـــم راپـشـت ِ گـوشـش انـــداخـــت …و …رفــت

بیشتر بخوانید

اس ام اس غم انگيز گر عاشقانه مردن را

اس ام اس بي کسي گر عاشقانه مردن را بلد نيستيم لااقل عاشقانه زندگي کنيم …. اس ام اس تنهايي

بیشتر بخوانید

پيامک وفاداري كهناز چشم خود ازدل

اس دوري و جدايي مگر غير از وفا از من چه سر زد كه دل را بي وفا خواندي و

بیشتر بخوانید

پيامک جدايي اس ام اس ها گاه

SMS بي معرفت اس ام اس ها گاه پيام ندارند ، فقط ارسال ميشن كه باور كني اوني كه فكرشو

بیشتر بخوانید

اس ام اس دلگيرم ازت

اس ام اس جدايي عاشقانه من همان دخترک غم زده ي ديروزممن همان کودک بي تاب براي بودنکه دلش رادراندوه

بیشتر بخوانید

اس ام اس بي احساس يک لحظه باورم شدمن چقدر

اس دلگير قلبم گرفت عزيزم از بس که بي وفايي تنگ غروب گم شد الماس آشنايي خواستي ردم کني تو

بیشتر بخوانید

اس ام اس دل شکسته اگر روزگار هزار بار هم

اس ام اس بي معرفتي اگر روزگار هزار بار هم نبودنت را به من ديکته کند نمره من باز مي

بیشتر بخوانید

اس ام اس دلشکسته مرا صد بارخود براني

اس ام اس غمگين تنهايي مرا صد بار از خود براني دوستت دارم ، به زندان خيانت هم کشاني دوستت

بیشتر بخوانید

اس ناراحتي ديدي اي دل ؟

اس ام اس تنهايي ديدي آنرا که تو خواندي به جهان يار ترين سيـ ـنه را ساختي از عشقش سر

بیشتر بخوانید

اس ام اس غمگين هي فلاني زندگي شايد

اس ام اس تنهايي و غمگين هي فلاني زندگي شايد همين باشد يک فريب ساده و کوچک آن هم از

بیشتر بخوانید

پيامک جدايي گمان كردم كهمن همدلهمراههمدردي

اس ام اس گلايه گمان كردم كه با من همدل و همراه و همدردي ، به مردي با تو پيوستم

بیشتر بخوانید

اس ام اس خيانت بزركترين اشتباهم اين بود كه

اس ام اس دلتنگي و شکايت بزركترين اشتباهم اين بود كه التماست كردم بمون نمي ارزيدي ديرفهميدم. اس ام اس

بیشتر بخوانید

اس ام اس جدايي عاشقانه بعد تو حواستو به يكي

اس ام اس بي وفايي و نامردي من 6دنگ حواسم به نام توئهبعد تو حواستو به يكي ديگه اجاره ميدي

بیشتر بخوانید

اس ام اس دل شکسته تـــو چـــقــــدر بايــــــدي

اس ام اس جدايي عاشقانه راســـــــــتـــــــي،در ميـــان اين همـــه اگـــر،تـــو چـــقــــدر بايــــــدي اس ام اس دلتنگي و شکايت رفتي دلم

بیشتر بخوانید

اس ام اس نامردي

اس دوري و جدايي سلام اي بي وفا اي بي مروت . سلام اي ساز گيتار محبتسلام کردم نگي تو

بیشتر بخوانید

اس ام اس غمناک جدايي خداحافظي …خيلي دير بود…خيلي دير

اس ام اس گله مندي که ميدانستي با چه اشتياقي…خودم را قسمت ميکنم…پس چرا …زودتر از تکه تکه شدنم…جوابم نکردي…برايخداحافظي

بیشتر بخوانید

اس ام اس گله كردن و چه ساده دلمهنوزم دوست

اس دلگير حيف اين چشمهام که براي چون توي بي ارزشي اشک ريخت!و چه ساده دلم که هنوزم دوست داره

بیشتر بخوانید