sms شعرهاي عاشقانه اي آيينه رخسار صفاي تو

پيامک شعري اي رفته به قهر, وعده هاي تو چه شد مهر تو کجا رفت و وفاي تو جه شد

بیشتر بخوانید

اس ام اس دوبيتي زيبا ديگه نمي خوام ببينمت برو

دوبيتي عاشقانه براي اس ام اس اهاي تو كه دل منو سوزوندي غصه و غم رو تو چشام اوردي اهاي

بیشتر بخوانید

اس ام اس شعر عاشقانه يکي را نان جو آلوده

اس ام اس شعر اگر دستم رسد بر چرخ گردوناز او پرسم که اين چون است آن چونيکي را مي

بیشتر بخوانید

پيامک شعري ماتم چطوراين عاشقيپيامک شعري ماتم چطوراين عاشقي*راچاره کرديراچاره کردي

اس شعر از«دوستت دارم»نوشتم؛پاره کردياحسـاس زيباي مرا آواره کـرديگفتم بدون شاه عشقت کيش و ماتمماتم چطوراين عاشقي*راچاره کردي پيامک شعر

بیشتر بخوانید

اس ام اس شعر هر انچهشد منتو ان ميخواهم

اس ام اس دوبيتي عاشقانه بودي ز دل من از تو ان ميخواهموز گمشده ي خويش نشان ميخواهمسر مطلع هر

بیشتر بخوانید

اس دو بيتي خوب چون بنگريم خوبتري

اس ام اس شعر گر ز ديده نهان شدي چو پرياز نظر غايبي و در نظريرخ خوبت به هر چه

بیشتر بخوانید

اس دو بيتي آدم ميتونه بد باشـــه مگه

اس ام اس تک بيتي آخه مگه فرشته هم رسم شكستن بـلده آدم ميتونه بد باشـــه مگه فرشته هم بده

بیشتر بخوانید

اس ام اس شعر عارفانه ديوار بلند کعبهشوق شکافت

اس ام اس تک بيتي خورشيد تمام نور خود را ز تو يافت با آمدنت ماه سوي مکه شتافت روزي

بیشتر بخوانید

اس ام اس شعر دل سراپرده ي غم هاي

اس ام اس شعر نو من هميشه دلم مي خواست چراغوني، به جز اشکم نيومدبه مهمونيدل سراپرده ي غم هاي

بیشتر بخوانید

اس شعر در غروبي ارغواني باز مهمانش

اس ام اس شعر و غزل آمدم تا واپسين ساعات عشق خويش رادر غروبي ارغواني باز مهمانش کنم پيامک شعري

بیشتر بخوانید

پيامک شعر عشقمعشوقهعاشق دلدلدار يكي است

پيامک شعري اگر از ديده ي تحقيق به عالم نگريعشق و معشوقه و عاشق، دل و دلدار يكي است… اس

بیشتر بخوانید

اس ام اس شعر کوتاه تا کور شود هر آنکه

اس ام اس شعر کوتاه از طعنه جاهلان نخواهم ترسيدبر خنده اين زمانه خواهم خنديد من بر سر عشق پاک

بیشتر بخوانید

اس ام اس دوبيتي زيبا خوب چون بنگريم خوبتري

پيامک شعري گر ز ديده نهان شدي چو پرياز نظر غايبي و در نظريرخ خوبت به هر چه پنداريمخوب چون

بیشتر بخوانید

اس ام اس تک بيتي حسابشکرام الکاتبين است

اس شعر گل ما ,اعتقاد عشق اين استبهار تو بهار اخرين استدلي که خالي از مهر تو باشدحسابش با کرام

بیشتر بخوانید

دوبيتي عاشقانه براي اس ام اس تا نکني پشت به خدمت

اس ام اس شعر عاشقانه عمر گرانمايه درين صرف شدتا چه خورم صيف و چه پوشم شتا اي شکم خيره

بیشتر بخوانید

اس ام اس شعر زيبا که خاري ديداحوال چمن گفت

اس ام اس تک بيتي دو صد دانه در اين محفل سخن گفتسخن نازکتر از برگ سمن گفتولي با من

بیشتر بخوانید

اس ام اس دوبيتي عاشقانه اما تو باز رو به

پيامک شعري از من بريده اي و صدايم نميکني .چون درد در مني و رهايم نميکني .گم گشته ام ميان

بیشتر بخوانید

اس ام اس شعر ان كو ندهد فرق ز

اس ام اس شعر قشنگ او بي خبري دارد و هم بي بصري راكز روي تو نشناخته گلبرگ تري راكي

بیشتر بخوانید

SMS شعر جان ز تن ميرود ز

پيامك شعر دل مگس وار گرد رخسارشبه هواي لب شكر بارشگر بدين جلوه بگذرد بر منجان ز تن ميرود ز

بیشتر بخوانید

اس ام اس تک بيتي دگرمن نمي پرسيدي كه چرا

اس ام اس شعر زيبا تو اگر ميدانستي كه چه زخمي دارد كه چه دردي دارد خنجر از دست ياران

بیشتر بخوانید

اس ام اس شعر رياضت کش به بادامي بسازد

اس ام اسهاي دوبيتي دل عاشق به پيغامي بسازدخمار الوده با جامي بسازدمرا کيفيت چشم تو کافيسترياضت کش به بادامي

بیشتر بخوانید

اس دو بيتي يه نفــس تنـها نبـودي هميشه

اس ام اس دوبيتي زيبا كاش مــي فهميدي كه قلبم خونه آرزوهات بود يه نفــس تنـها نبـودي هميشه دلــم باهات

بیشتر بخوانید

اس ام اس دوبيتي عاشقانه مست معشوقيعالم مست اوست

اس ام اس شعر و غزل مست عشقم مست شوقم مست دوستمست معشوقي که عالم مست اوست پيامک شعري نوروز

بیشتر بخوانید

پيامک شعر رخت بوسم به پايت

اس ام اس شعر قشنگ خوشا صبحي که چون از خواب خيزمبه آغوش تو از بستر گريزمگشايم در به رويت

بیشتر بخوانید

پيامک شعر ولــيعاشقـــي اندر فـــــرارم

اس دو بيتي من از عاشق شــدن باکي ندارم ولــي از عاشقـــي اندر فـــــرارم اس ام اس شعر کوتاه شدم

بیشتر بخوانید

اس ام اس دوبيتي زيبا عجب دسته گلي را داده

پيامک شعر پسنديدم تو را يک لحظه در خواب شدم از ديدن روي تو بي تاب چو فردا ديدمت .

بیشتر بخوانید

اس ام اس تک بيتي چه شد پايان آن عشق

اس ام اس شعر و غزل نمي دانم کجايي در چه حالي؟ترا گم کرده*ام در اين حوالينمي خواهم بگويي پاسخم

بیشتر بخوانید

اس ام اس هاي دوبيتي يا تو را دوباره مهربان

اس ام اس شعر نو مي روم ز ديده ها نهان شوم مي روم که گريه در نهان کنم يا

بیشتر بخوانید

اس ام اس شعر و غزل همه روزم شود چون عيد

دوبيتي عاشقانه براي اس ام اس جدا از رويت اي ماه دل افروزنه روز از شو شناسم نه شو از

بیشتر بخوانید

پيامک شعر آن حسن فزاينده تو ما

SMS شعر در هر دو جهان خنده تو ما را بس چشمان فريبنده تو ما را بس ما صبر کنيم

بیشتر بخوانید

اس ام اس شعر زيبا خوشم چو سرو كه ازادگي

اس شعر به باد داد مرا خانمان غم پسرانبه ياد ماند همين يك نصيحت از پدرمگرم از اين همه تحصيل

بیشتر بخوانید

اس ام اس شعر عاشقانه آن شوم ترين لحظه پايان

اس ام اس شعر و غزل اي دوست دلت هميشه زندان من است آتشكده عشق تو از آن من است

بیشتر بخوانید

اس ام اس شعر زيبا در مصرف عشق صرفه جويي

اس دو بيتي اي دل نکند بـــــهانه جويي بکنــيبين من و زنـــــدگي دو رويي بکنييادت نرود همــــــيشه هنگام جنوندر مصرف

بیشتر بخوانید

پيامک شعر هر انچهشد منتو ان ميخواهم

SMS شعر بودي ز دل من از تو ان ميخواهموز گمشده ي خويش نشان ميخواهمسر مطلع هر بيت تو حرفي

بیشتر بخوانید

اس شعر جز غبار غماندوه در آن

اس ام اس شعر زيبا جاده ي قلب مرا رهگذري نيست كه نيستجز غبار غم و اندوه در آن همسفري

بیشتر بخوانید

اس ام اس دوبيتي عاشقانه بدون تو به تصويرت بگويم

اس ام اس شعر قشنگ چرا بايد؟ هميشه عکس نازت روبرويمنگاه تو دليل جستجويمچرا بايد تمام حرف ها رابدون تو

بیشتر بخوانید