اس ام اس تولد دختر بهانه ي زندگيم تولدت مبارک

SMS تبريک روزي که به دنيا آمدي هرگز نميدانستي زماني خواهد رسيدکه آرامش بخش روح و روان کسي هستي که

بیشتر بخوانید

پيامک تبريک تولدت مبارک

SMS تبريک آرزو مي کردم که درجشن ميلادت تک ستاره آسمان چشمانت باشمتا در آغوشت طولاني ترين شبم را تقديمت

بیشتر بخوانید

اس ام اس تبريک ميلاد زندگي “ تولــ ــ ـ ـــدت

SMS تولد امشبشعري نخواهم نوشت…………. شمع رابراي تولدت روشن ميکنمو پرهايم را طواف ميدهمبر گرد آتشي که تــــو در جانم

بیشتر بخوانید

اس ام اس عشق من تولدت مبارک

اس ام اس روز ميلاد تو، روز صدور شناسنامه عشق استعشق من تولدت مبارک اس ام اس تبريک جشن تولد

بیشتر بخوانید

اس ام اس يادآوري روز تولد تولدت مبارک

اس ام اس تبريک جشن تولد مبارک بادت اين روز جهانيکه نوشيدي شراب زندگانيبدنيا آمدي لپّت تپل بودوليکن معده ات

بیشتر بخوانید

پيامک تولد باز کن پنجرهها رانسيم

اس تبريک تولد باز کن پنجرهها را که نسيم روز ميلاد اقاقي ها را جشن ميگيرد و بهار روي هر

بیشتر بخوانید

SMS تولد اما کاملتراين چيزي ندارم

اس ام اس تبريک ميلاد زندگي امروز سالروز تولد توست و من برايت هديه اي نخريده امآنچه خريدني است بي

بیشتر بخوانید

متن تبريک تولد تولدت مبارک

SMS تبريک هر روز برايت رويايي باشد در دستنه دوردستعشقي باشد در دلنه در سرو دليلي باشد براي زندگينه روز

بیشتر بخوانید

اس ام اس تبريک ميلاد زندگي تولدت مبارک

پيامک تبريک با من باشي دوست دارم / تنها باشي دوست دارمامروز روز ميلادته / هرجا باشي دوست دارمتولدت مبارک

بیشتر بخوانید

اس جشن تولد از خداوند به خاطر حضور

اس ام اس تبريک ميلاد زندگي امروز سالگرد زيباترين هديه خداوند به زميني ها ستو سالروز جدايي تو از فرشته

بیشتر بخوانید

پيامک تولد تولدت مبارک

اس ام اس عزيزم اکنون به جاي دستانم دو بال طلائي ميخواهم تا در زيبا ترين تاريخ تقويمبهمن براي ستاره

بیشتر بخوانید

اس ام اس تبريک جشن تولد اين قلب خسته منه بردار

اس تبريک تولد تو يک تولدي شدي به قلب زخمي ام ببينکه با تو من ظهور شدم احيا شدم مثل

بیشتر بخوانید

اس ام اس تولد دختر همين جشنو بگيريم به خاطرجودت

SMS تولد يه کيک خيلي خوش طعم ، با چند تا شمع روشن يکي به نيت تو يکي از طرف

بیشتر بخوانید

SMS تبريک روشن ترين ستاره شب

پيامک تبريک روشن ترين ستاره شب در چشمان توست وقتي ميخندي، اي اسوه عشق و محبت طلوع زيباي زندگيت بي

بیشتر بخوانید

اس ام اس تبريک ميلاد زندگي عزيزم تولد 100 سالگيت مبارک

SMS تولد هميشه دوست دارم ساده و کوتاه بنويسمو باز هم کوتاه مينويسمعزيزم تولد 100 سالگيت مبارک پيامک تبريک روزي

بیشتر بخوانید

پيامک تبريک ميلادتو معراج دستهاي من

اس ام اس تولد پسر ميلادتو معراج دستهاي من است وقتي که عاشقانه تولدت را شکر ميگويم ! اس ام

بیشتر بخوانید

اس ام اس تولد پسر شکفته باد نرگس جمال نوربار

اس ام اس تبريک ميلاد زندگي روز تولد تو و گرچه نه يم کنار تومبارک اي عزيز جان تولد و

بیشتر بخوانید

اس ام اس تولد دختر آغاز يک معراج شروع يک

متن تبريک تولد صداي يک پرواز ، فرود يک فرشتهآغاز يک معراج ، و شروع يک زندگي ، تولدت مبارک

بیشتر بخوانید

پيامک تبريک

SMS تبريک مبارک بادت اين روز جهانيکه نوشيدي شراب زندگانيبدنيا آمدي لپّت تپل بودوليکن معده ات همواره شل بود !تولدت

بیشتر بخوانید

پيامک تبريک لمس بودنت مبارک

متن تبريک تولد تمام دقايق مانده از عمرم به همراه زيبا ترين بوسه هاي عاشقانههديه اي براي روز تولد تو

بیشتر بخوانید

SMS تولد اي ظرافت تپش قلب چکاوک

پيامک تبريک اي ظرافت تپش قلب چکاوک، تو را بر رفيع ترين قله ي احساسمان قرار داده و با تمام

بیشتر بخوانید

پيامک تولد تولدت مبارک

SMS تبريک درتمام عمرم يک بار عاشق شدم و وابسته به کسي که براي داشتنش حاضرم از تمام زيبايي هاي

بیشتر بخوانید

اس ام اس هاي تبريک تولد تولدت مبارک

پيامک تولد الفبا براي سخن گفتن نيست / براي نوشتن نام توست اعدادپيش از تولد تو به صف ايستاده اندتا

بیشتر بخوانید

اس ام اس تبريک جشن تولد تولدت مبارک

اس ام اس يادآوري روز تولد الفبا براي سخن گفتن نيستبراي نوشتن نام توست اعدادپيش از تولد تو به صف

بیشتر بخوانید

پيامک تولد تولدت مبارک

اس ام اس يادآوري روز تولد در ستاره بارانِ ميلادتميان احساس منتا حضور توحُبابي است از جنس هيچاز دستان منتا

بیشتر بخوانید

پيامک تولد روزيبه دنيا آمدي هرگز

SMS تبريک روزي که به دنيا آمدي هرگز نميدانستي زماني خواهد رسيد که آرامش بخش روح و روان کسي هستي

بیشتر بخوانید

اس ام اس يادآوري روز تولد تولدت مبارک

اس ام اس تولد پسر تاريخ تولد بهانه ايست تافراموش نکني آمدنت را.تولدت مبارک اس ام اس تبريک ميلاد زندگي

بیشتر بخوانید

اس ام اس تولد پسر تـولدت مبارک

اس ام اس هر روز برات رويايي باشد دردست نه دوردست ،عشقي باشد دردل نه درسر و دليلي باشد براي

بیشتر بخوانید

پيامک تولد تولدت پرنور خوش اومدي ستاره

اس ام اس روز تولد دلم ميخواد بدوني تو اين همه ستاره / هيچ کي اندازه ي من نگاتو دوست

بیشتر بخوانید

اس ام اس تولد عزيز مبارکت باشه امروز روز

متن تبريک تولد تو يک تولدي شدي به قلب زخمي ام ببين / که با تو من ظهور شدم احيا

بیشتر بخوانید

SMS تبريک تولدت مبارک

اس ام اس يادآوري روز تولد الفبا براي سخن گفتن نيستبراي نوشتن نام توست اعدادپيش از تولد تو به صف

بیشتر بخوانید

پيامک تبريک تولدت مبارک

اس ام اس با من باشي دوست دارم / تنها باشي دوست دارمامروز روز ميلادته / هرجا باشي دوست دارمتولدت

بیشتر بخوانید

اس تبريک تولد تولدت مبارک

پيامک تبريک الفبا براي سخن گفتن نيست / براي نوشتن نام توست اعدادپيش از تولد تو به صف ايستاده اندتا

بیشتر بخوانید