پيامک تبريک تولدت مبارک

اس ام اس هاي تبريک تولد در باغ جهان ، دلم گلي مي جويدامروز گل سپيده ات مي رويدامروز دلم

بیشتر بخوانید

اس جشن تولد با تو بودن را جشن

پيامک تبريک اين هم براي کسي که هيچ وقت نتونستي کنارش باشياميد سالهاي از دست رفته ام ، اميد روزهاي

بیشتر بخوانید

اس ام اس تبريک ميلاد زندگي “ تولــ ــ ـ ـــدت

SMS تولد امشبشعري نخواهم نوشت…………. شمع رابراي تولدت روشن ميکنمو پرهايم را طواف ميدهمبر گرد آتشي که تــــو در جانم

بیشتر بخوانید

پيامک تبريک با آرزوي روشن ترين فرداها

پيامک تبريک شکفتن نوگل زيبايتان در دشتي از ياسهاي مهرباني با نجوي سيمين آبشاران تهنيت بادبا آرزوي روشن ترين فرداها

بیشتر بخوانید

پيامک تولد باز کن پنجرهها رانسيم

اس تبريک تولد باز کن پنجرهها را که نسيم روز ميلاد اقاقي ها را جشن ميگيرد و بهار روي هر

بیشتر بخوانید

SMS تولد تولدت مبارک

SMS تولد تو هيچي کم نداري؛براي همه چيز من بودنتولدت مبارک پيامک تبريک امشب شب تولد توستتو يک سال بزرگتر

بیشتر بخوانید

پيامک تولد تولدت مبارک

اس تبريک تولد دوباره روز تولدت رسيدروزي که غصه سراغم نميادروزي که دستاي تنهايي منبيشتر از هميشه دستاتو ميخوادتولدت مبارک

بیشتر بخوانید

SMS تولد روز ميلاد…روز تو!روزيتو آغاز شد

SMS تولد چه لطيف است حس آغازي دوباره،و چه زيباست رسيدن دوباره به روز زيباي آغاز تنفس…و چه اندازه عجيب

بیشتر بخوانید

پيامک تولد تولدت مبارک

اس ام اس تبريک جشن تولد آرزو مي کردم که درجشن ميلادت تک ستاره آسمان چشمانت باشمتا در آغوشت طولاني

بیشتر بخوانید

اس ام اس تبريک ميلاد زندگي تولدت مبارک

پيامک تبريک با من باشي دوست دارم / تنها باشي دوست دارمامروز روز ميلادته / هرجا باشي دوست دارمتولدت مبارک

بیشتر بخوانید

اس ام اس تبريک جشن تولد اين قلب خسته منه بردار

اس تبريک تولد تو يک تولدي شدي به قلب زخمي ام ببينکه با تو من ظهور شدم احيا شدم مثل

بیشتر بخوانید

اس ام اس تولد دختر همين جشنو بگيريم به خاطرجودت

SMS تولد يه کيک خيلي خوش طعم ، با چند تا شمع روشن يکي به نيت تو يکي از طرف

بیشتر بخوانید

متن تبريک تولد

اس ام اس تبريک ميلاد زندگي عطر موهايت… نرمي دستانت.. راه رفتنت… صدايت.. حرف زدنت.. نگاه کردنت.. همه و همه

بیشتر بخوانید

اس ام اس تبريک ميلاد زندگي عزيزم تولد 100 سالگيت مبارک

SMS تولد هميشه دوست دارم ساده و کوتاه بنويسمو باز هم کوتاه مينويسمعزيزم تولد 100 سالگيت مبارک پيامک تبريک روزي

بیشتر بخوانید

متن تبريک تولد تولدت مبارک

SMS تولد براي روز تولد تو 2 شاخه گل ميخرم 1 شاخه گل طبيعي يک شاخه گل مصنوعيو روي شاخه

بیشتر بخوانید

پيامک تبريک ميلادتو معراج دستهاي من

اس ام اس تولد پسر ميلادتو معراج دستهاي من است وقتي که عاشقانه تولدت را شکر ميگويم ! اس ام

بیشتر بخوانید

اس ام اس تولد پسر شکفته باد نرگس جمال نوربار

اس ام اس تبريک ميلاد زندگي روز تولد تو و گرچه نه يم کنار تومبارک اي عزيز جان تولد و

بیشتر بخوانید

پيامک تبريک

SMS تبريک مبارک بادت اين روز جهانيکه نوشيدي شراب زندگانيبدنيا آمدي لپّت تپل بودوليکن معده ات همواره شل بود !تولدت

بیشتر بخوانید

SMS تولد بهانه قشنگم براي زندگي تولدت

SMS تولد در سپيده دم عشق کسي متولد شد که صدايش آرام تر از نسيم نگاهش زيباتر از خورشيد ،

بیشتر بخوانید

پيامک تولد ” تولدت مبارک ”

اس ام اس ديشب براي روز تولدتيک سبد ستاره چيده امتکه اي ازماه راو يک شاخه نيلوفرتو متولد مي شويو

بیشتر بخوانید

اس ام اس تبريک جشن تولد همواره پرمحصول موفقيتبردباري با

اس ام اس تولد دختر عزيز دلم تولدت را تبريک مي گويم و دعاگويم مزرعه ي زندگي اتهمواره پر از

بیشتر بخوانید

پيامک تبريک لمس بودنت مبارک

متن تبريک تولد تمام دقايق مانده از عمرم به همراه زيبا ترين بوسه هاي عاشقانههديه اي براي روز تولد تو

بیشتر بخوانید

SMS تولد اي ظرافت تپش قلب چکاوک

پيامک تبريک اي ظرافت تپش قلب چکاوک، تو را بر رفيع ترين قله ي احساسمان قرار داده و با تمام

بیشتر بخوانید

اس ام اس تبريک ميلاد زندگي مهربانم تولدت مبارک…

اس ام اس تبريک جشن تولد از طرف دوست دار تو و آرزو هاي تو . . .جاي هيچکس را

بیشتر بخوانید

اس ام اس هاي تبريک تولد تولدت مبارک

پيامک تولد الفبا براي سخن گفتن نيست / براي نوشتن نام توست اعدادپيش از تولد تو به صف ايستاده اندتا

بیشتر بخوانید

پيامک تولد تولدت مبارک

اس ام اس يادآوري روز تولد در ستاره بارانِ ميلادتميان احساس منتا حضور توحُبابي است از جنس هيچاز دستان منتا

بیشتر بخوانید

پيامک تولد تولدت پرنور خوش اومدي ستاره

اس ام اس روز تولد دلم ميخواد بدوني تو اين همه ستاره / هيچ کي اندازه ي من نگاتو دوست

بیشتر بخوانید

اس ام اس عزيزم 25 بهمن روز شکفتنت

اس ام اس تولد تو شب تولدت قلبم رو هديه ميکنم / واسه آرامش تو به دوريت عادت ميکنمعزيزم 25

بیشتر بخوانید

SMS تبريک تولدت مبارک

اس ام اس يادآوري روز تولد الفبا براي سخن گفتن نيستبراي نوشتن نام توست اعدادپيش از تولد تو به صف

بیشتر بخوانید

اس ام اس تولد پسر تولدت مبارک

اس تبريک تولد امشب دامن تو پر از هديه هاي کوچک و بزرگ مي شوداما من هيچ ندارم که به

بیشتر بخوانید

اس ام اس تولد دختر اين قلب خسته منه بردار

اس ام اس تولد تو يک تولدي شدي به قلب زخمي ام ببينکه با تو من ظهور شدم احيا شدم

بیشتر بخوانید

اس ام اس تبريک ميلاد زندگي گرچه يکبار به دنيا مي

اس جشن تولد گرچه يکبار به دنيا مي آيي اما يادت باشد هر صبح تولدي دوباره است…تولدي از خود…با خود…وبه

بیشتر بخوانید

اس ام اس تولد پسر خداي اطلسي هاتو باشد

اس جشن تولد خداي اطلسي ها با تو باشد * پناه بي کسي ها با تو باشد * تمام لحظه

بیشتر بخوانید

اس ام اس يادآوري روز تولد تولدت مبارک عزيز ترجانم

پيامک تولد سالروز رفاقت مبارکسالروز صداقت مبارکسالروز متانت مبارکسالروز درايت مبارکو سالروز آغاز اين همه خوبي ها مبارکتولدت مبارک ،

بیشتر بخوانید

اس ام اس تبريک جشن تولد با آرزوي روشن ترين فرداها

پيامک تولد شکفتن نوگل زيبايتان در دشتي از ياسهاي مهرباني با نجوي سيمين آبشاران تهنيت بادبا آرزوي روشن ترين فرداها

بیشتر بخوانید