اس ام اس عاشق صدايت مى كنم هر

sms عاشقانه براي دوست دختر صدايت مى كنم هر شب؛تو هم امشب صدايم كنيتو مغرورى! غرورت را فقط يك شب

بیشتر بخوانید

اس زيبا عاشقانه بُق کنيبگويم چقدر بُق کرده

اس ام اس عاشقانه زيبا دل خوشي اين روزهايم شده ،دغدغه هاي کودکانه تو… که بپرسي: دوستم داري؟ بگويم: نه…

بیشتر بخوانید

اس ام اس هاي عاشقانه هرکه يادش ياد ماست

اس ام اس عاشقانه زيبا هرکه يادش ياد ماست ، سرور و سالار ماست ، ياد او درمان و عشق

بیشتر بخوانید

اس ام اس عاشقانه صادق هدايت

sms عاشقانه براي دوست دختر تنها مرگ است که دورغ نميگويد .“صادق هدايت” اس ام اس عشقي باحال هر لحظه

بیشتر بخوانید

پيامک عاشقانه احساسي از فراق تو مرا هر

اس ام اس هاي عاشقانه از فراق تو مرا هر نفسي صد آه است ، از تو غافل تيستم اي

بیشتر بخوانید

اس ام اس عشق و دوستي آنکه تا لحظه خاموشى گفت

پيامک عاشقانه احساسي ياد سهراب بخيرآنکه تا لحظه خاموشى گفت : تو مرا ياد کنى يا نکنى ، من به

بیشتر بخوانید

اس ام اس عاشقانه احساسي فاصله گرچه دستهايمان را جداکرد

sms عاشقانه براي دوست دختر فاصله گرچه دستهايمان را جداکرد ولي خوشحالم جرات ندارد بدلهايمان نزديک شود اس ام اس

بیشتر بخوانید

اس ام اس زيبا عاشقانه چون رميدن هاي آهو ناز

اس ام اس عاشقانه احساسي ذهن را درگير با عشقي خيالي کرد و رفت / جمله هاي واضح دل را

بیشتر بخوانید

اس ام اس عاشقانه خفن وايخيال تووقتي مي آيد

اس ام اس زيبا عاشقانه واي از خيال تو که وقتي مي آيد دلم را گرم ميکند و چايم را

بیشتر بخوانید

اس ام اس احساسي زيبا آهاي ناز نمک دار

اس ام اس عشق و دوستي آهاي ناز نمک دار / منم عاشق تب دار / ببين دل تو دلم

بیشتر بخوانید

پيامک عاشقانه کوتاه اي دوست دعا کن من

sms عاشقانه براي دوست دختر من يک نامه عاشقانه ام ، بازم کن / محتاج کمي نوازشم ، يارم باش

بیشتر بخوانید

اس ام اس عاشقانه خفن چقد دردناکه آچار فرانسه

اس ام اس عشقي چقد دردناکه آچار فرانسه همه باشي ولي خودت گره هاي کور زندگيت رو به زور دندونات

بیشتر بخوانید

اس ام اس احساسي زيبا هر کجا هستي باش اسمانت

اس ام اس عشقي باحال باز باران باريد خيس شد خاطره ها مرحبا بر دل ابري هواهر کجا هستي باش

بیشتر بخوانید

اس ام اس عشقي باحال هنوز همتمام کارهاي دنيا

sms عاشقانه براي دوست دختر هنوز هم از تمام کارهاي دنيا ، دلبستن به دلت بيشتر به دلم ميچسبد اس

بیشتر بخوانید

sms عاشقانه براي دوست دختر که رفتنت را دقيقه اي

اس عاشقانه خدا خير بدهد اين کفش هاي بندي راکه رفتنت را دقيقه اي حتي به تعويق مي اندازند sms

بیشتر بخوانید

اس ام اس عاشق که ديگر در دسترس بودننبودن

sms عاشقانه براي دوست دختر مشترک مورد نظر اين روزهايت کيستکه ديگر در دسترس بودن و نبودن من برايت مهم

بیشتر بخوانید

اس ام اس عشقي شب گم شده در سياهي

اس ام اس عاشق تنها شب گم شده در سياهي چشمانت / شد رود ستاره راهي چشمانت / قربان نگاه

بیشتر بخوانید

پيامک عاشقانه احساسي در انتهاي نگاهت کلبه ميسازم

اس ام اس عشق در انتهاي نگاهت کلبه ميسازم تا مبادا بگويي از دل برود هر آنکه از ديده برفت

بیشتر بخوانید

پيامک عاشقانه کوتاه در مهرباني همچون باران باشدر

اس ام اس زيبا عاشقانه ايمان داشته باش که کمترين مهرباني ها از ضعيفترين حافظه ها پاک نميشوند پس چگونه

بیشتر بخوانید

اس ام اس احساسي قشنگ بنداز درون آب قلابت را

اس ام اس عاشقانه خفن در آب که شستي تن بي تابت راديدند تمام رودها خوابت رالبهام به شکل بوسه

بیشتر بخوانید

اس ام اس زيبا عاشقانه من نديدم کسي رومثل تو

اس زيبا عاشقانه من چه کنم خيال تو منو رها نمي کنه اما دلت به وعده اش يه کم وفا

بیشتر بخوانید

اس ام اس عشق

اس ام اس عاشقانه احساسي از درون قلب توست جهان چو دوزخ / دل اگر تيره نباشد همه دنياست بهشت

بیشتر بخوانید

sms عاشقانه توپ

اس ام اس عشقي بنده اي بخداگفت تو که سرنوشت مرا نوشته اي پس چرا آرزوکنم؟ خدا گفت شايد در

بیشتر بخوانید

اس ام اس عشقي من صفرم تو تو بيستم

اس ام اس هاي عاشقانه من صفرم تو . با تو بيستم بي تو نيستم پيامک عاشقانه کوتاه بي‌تو همه

بیشتر بخوانید

sms عاشقانه براي دوست دختر دلمعشق سهم کمي داشت

اس ام اس عشق و دوستي برايت مينويسم تا بي نهايتتا نگاهي گم شود در چشمهايت* برايت مينويسم با طعم

بیشتر بخوانید

sms عاشقانه توپ اشک آدم رو در مياره

اس ام اس عشقي وقتي تنهات ميزاره خوندن بعضي اس ام اس ها که ازش نگه داشتي اشک آدم رو

بیشتر بخوانید

پيامک عاشقانه

sms عاشقانه براي دوست دختر آن عشق را در تو ، تو را در دل ، دل را در موقع

بیشتر بخوانید

پيامک عاشقانه سرنوشت درختان باغ من تبر

اس ام اس عاشقانه من از نگاه کلاغي که رفت فهميدمسرنوشت درختان باغ من تبر است sms عاشقانه توپ من

بیشتر بخوانید

اس ام اس عاشقانه خفن خوشا چشميرخسار تو بيند

اس عاشقانه خوشا دردي که درمانش تو باشي / خوشا راهي که پايانش تو باشيخوشا چشمي که رخسار تو بيند

بیشتر بخوانید

پيامک عاشقانه کوتاه رفت به سوى ديگرى

اس ام اس عشق گفتم بيا.. گفت پاهايم يخ زده! ومن به پايش سوختم.. گرم شد رفت به سوى ديگرى..

بیشتر بخوانید

اس ام اس احساسي قشنگ بوسه ابتکاريستطبيعت براي زمانيا

اس ام اس عاشقانه زيبا بوسه ابتکاريست از طبيعت براي زماني که احساس در کلام نمي گنجد اس ام اس

بیشتر بخوانید

اس ام اس عشق و دوستي دوست داشتن بينايي مي دهد

اس ام اس عاشقانه احساسي عشق بينايي را مي گيرددوست داشتن بينايي مي دهد اس ام اس عشق دلتنگ که

بیشتر بخوانید

اس ام اس زيبا عاشقانه

sms عاشقانه توپ سوت پايان را بزنيد صداقت من حريف هرزگي اين زمانه نمي شود قبول کردم باخت را پيامک

بیشتر بخوانید

پيامک عاشقانه اين ازت دور شم خداااااااااااااا

اس ام اس عشقي باحال خدا جونم خيلي خستم خيلي تنهام کمکم کن خودمو پيدا کنم . دستامو بگير نذار

بیشتر بخوانید

اس ام اس عاشقانه زيبا هيچ شباهتييوسف نبي ندارم !

اس ام اس عاشق هيچ شباهتي با يوسف نبي ندارم ! نه رسولم ! نه زيبايم ! نه عزيز شده

بیشتر بخوانید

اس ام اس عشق

پيامک عاشقانه تلخم درست مثل خنده بي حوصلهمثل قهوه بي شکرمثل شکلات تلخ نگاه تو که بي رحمانه وسوسه ام

بیشتر بخوانید

اس ام اس عاشقانه تازه شد در دل من

اس ام اس احساسي قشنگ بوي گيسوي تو را نيمه شب آورد نسيم تازه شد در دل من ياد رفيقان

بیشتر بخوانید

اس ام اس عاشق تنها من نه عاشق هستمنه محتاج

پيامک عاشقانه کوتاه من نه عاشق هستم و نه محتاج نگاهي که بلغزد بر من ، من هستم و يک

بیشتر بخوانید

اس ام اس احساسي زيبا آنقدرتو را نيز همچون خودمته

اس ام اس هاي عاشقانه قلب من … دموکراتيک ترين دولت دنياستآنقدر که تو را نيز همچون خودم از ته

بیشتر بخوانید